Annonseringsprogram

Med ett annonseringsprogram kan ni automatisera medieinköp globalt och köra optimerade annonser över flera kanaler. På så sätt kan ni skapa enhetliga, personaliserade och engagerande upplevelser som ger högre avkastning och djupare varumärkeslojalitet. 

Kampanjer fungerar inte förrän ni övervinner utmaningarna med annonseringsprogram.

 

Företagen står inför betydande teknikhinder i sin strävan att driva en framgångsrik annonsering.

Oförmåga att arbeta med en enhetlig kundbild.

Oförmåga att arbeta med en enhetlig kundbild.

Undermålig varumärkessäkerhet och medietransparens.

Svårigheter att utnyttja annonsbudgeten optimalt och maximera avkastningen.

Svårigheter att utnyttja annonsbudgeten optimalt och maximera avkastningen.

Begränsade möjligheter över olika kanaler.

Begränsade möjligheter över olika kanaler.

Med rätt annonseringsprogram får ni alla funktioner ni behöver på ett och samma ställe.

 

Skapa mer framgångsrika kampanjer genom att utnyttja fördelarna med en integrerad annonsplattform.

Läs mer ›

Sammanlänkade kanaler för enhetliga upplevelser.

Sammanlänkade kanaler för enhetliga upplevelser.

Med ett ledande annonseringsprogram kan ni köra allt – sökkampanjer, webbkampanjer, tv-kampanjer och mobilkampanjer – från samma instrumentpanel och skapa mer enhetliga och relevanta upplevelser.

Större kostnadskontroll. Högre avkastning på investeringarna.

Större kostnadskontroll. Högre avkastning på investeringarna.

En integrerad annonseringslösning som Adobe Experience Cloud länkar samman målgruppsdata, medielager och resultat i en enda klar bild av annonsaktiviteten och investeringarna, så att ni kan fördela budgetar på ett bättre sätt och öka avkastningen på era annonsinvesteringar dramatiskt.

Starkt varumärkesskydd och minskade risker.

Starkt varumärkesskydd och minskade risker. 

Ni kan minimera riskerna med annonsplaceringar om ni får större transparens och bättre kontroll i den programmatiska mediebudgivningen och webbannonseringen. Nå de resultat ni vill ha utan att äventyra varumärket eller mediekvaliteten.

Djupare kunskap om målgrupperna.

Djupare kunskap om målgrupperna.

När ni kopplar samman analys och datahantering med annonseringsprogram kan ni köra kampanjer med en enhetlig kundbild genom att slå samman interaktioner, egenskaper, transaktioner med mera till ett bättre beslutsunderlag som leder till fler konverteringar.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.

 

Adobe Advertising Cloud är branschens första kompletta plattform för att hantera annonsformat för tv-baserade kanaler, videofilmer och webbannonser, med vilken ni snabbt och lätt kan leverera ett sammanhängande budskap över alla skärmar och format.

Vanliga frågor och svar om annonseringsprogram.

Kan alla annonseringsprogram leverera annonser dynamiskt?
Nej. Dynamisk annonsleverans är en personaliseringsfunktion som är beroende av datadrivet beslutsfattande, som bara kan komma från en helt integrerad lösning med funktioner för både datahantering och analys.

Kan vi optimera annonsmaterialet snabbare och nå bättre resultat?
Ja. Med Adobe Advertising Cloud förbättrar ni annonsernas relevans och personalisering på rekordtid med hjälp av integreringar som länkar samman kreativ design, digital resurshantering, testning och optimering i realtid, så att ni levererar de mest engagerande och givande annonserna i rätt ögonblick.

Kan vi koppla kampanjer i andra kanaler, till exempel mobila kampanjer, till våra digitala annonskampanjer?
Ja. Med Adobes lösningar kan ni koppla samman upplevelserna över olika online- och offlinekanaler på ett sätt som få andra marknadsföringsplattformar kan. Tack vare detta har Adobe flera gånger utsetts till ledare av toppanalysföretag som Forrester och Gartner.

Hur kan ett annonseringsprogram förbättra vår time to market?
Med Adobe Advertising Cloud kan ni planera, köpa, mäta och optimera era programmatiska annonskampanjer i en enda vy. På så sätt blir arbetsflödena smidigare, från strategi till genomförande, så att ni kan lansera kampanjer och förbättra resultatet snabbare.

Hur förbättrar ert annonseringsprogram vår förmåga att mäta resultat?
Med Adobe Advertising Cloud kan ni automatisera och få tillgång till omfattande resultatdata för sökmotorkampanjer och webbkampanjer, och förvandla inbyggda mätvärden till insikter som ni kan använda för att förbättra engagemanget och konverteringsgraden.

Vi vill fokusera på återmarknadsföring. Kan ni hjälpa oss med det?
Ja.  Med Adobe Advertising Cloud, vår DSP-lösning, kan ni dra upp återmarknadsföringslistor och rikta in annonser för leverans när kunderna lämnat er webbsida.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.