Webbannonsering

Webbannonsering använder riktade banners, multimedia och fokuserade meddelanden för marknadsföringsmål från medvetenhet till faktiska köp. En DSP kan hjälpa er att hantera kampanjer, utöka räckvidden och leda användarna mot köp med prospektering och återanvändning av webbannonser.

Det kan vara ett hårt arbete att skapa framgångsrika webbannonskampanjer.

 

Marknadsförarna står inför utmaningar inom webbannonsering som begränsar effektiviteten och ökar kostnaderna.

Oförmåga att personalisera och optimera mediematerialet.

Oförmåga att personalisera och optimera mediematerialet.

Svårigheter att mäta och hantera över olika kanaler.

Svårigheter att mäta och hantera över olika kanaler.

Brist på dynamiska funktioner för annonshantering.

Brist på dynamiska funktioner för annonshantering.

Svårt att nå utvalda målgrupper med högt värde.

Svårt att nå utvalda målgrupper med högt värde.

Minska arbetsbelastningen med optimerad webbannonsering.

 

Med rätt verktyg kan ni leverera webbannonskampanjer som förbättrar marknadsföringen över olika mediekanaler.

Läs mer ›
 

Djupare personalisering för högre konverteringar.

Djupare personalisering för högre konverteringar.

Med ett flöde från er enhetliga datakälla kan ni enkelt ändra mediematerialet i realtid för att kommunicera med konsumenterna på ett personligt sätt. Utnyttja viktiga webbplatsanalyser och egna målgruppsdata för att optimera annonserna med personliga budskap.

En enda instrumentpanel för alla era webbannonskampanjer.

En enda instrumentpanel för alla era webbannonskampanjer.

Tack vare enhetliga kampanjverktyg kan ni förstå och hantera all webbannonsering utan att behöva sy ihop separata system.

Återannonsering hämtar tillbaka kunderna.

Återannonsering hämtar tillbaka kunderna. 

Tack vare funktioner för återmarknadsföring kan ni utnyttja interaktioner som övergivna varukorgar eller visningar av produktsidor för att leverera relevant innehåll och budskap i olika medier i syfte att återengagera kunderna och få dem att konvertera.

Den mest effektiva annonsen, varje gång.

Den mest effektiva annonsen, varje gång.

Med automatiserade annonser som omarbetas för alla användare i realtid blir era webbannonskampanjer mer responsiva och levererar personliga, relevanta annonser via era betalda kanaler.

Adobe kan hjälpa er.

 

Med Adobe Advertising Cloud får ni enhetlig kampanjspårning och rapportering, budgivning i realtid, insikter på visningsnivå, attribueringsrapportering för flera kontaktytor och mycket mer, så att ni kan förbättra avkastningen och kampanjresultatet.

Vanliga frågor och svar om webbannonsering.

Är det sant att kanalspecifika plattformar ger oss bäst tillgång till annonslager?
Inte nödvändigtvis. Fullt integrerade DSP:er kan koppla samman annonslager friktionsfritt. Adobe Advertising Cloud har till exempel tillgång till alla större annonsbörser samt till över 100 premiumutgivare.

Går det att använda data från partner och externa leverantörer för att förbättra målgruppsanpassningen och återmarknadsföringen för webbannonser?
Ja. En marknadsföringsplattform som Adobe Experience Cloud tillhandahåller analys med både interna och externa datakällor, så att ni kan rikta in era annonser utifrån en heltäckande bild av kunderna.

Bör vi använda en global datahanteringsplattform?
Tillgång till annonslager i olika regioner kräver att servrarna ligger nära de marknader där ni deltar i budgivningar. En global datahanteringsplattform fungerar om ni vill nå en utspridd målgrupp. Mindre, regionala nav kan däremot vara effektiva om ni riktar in er på olika distinkta populationer.
 

Kan vi få en fullständig bild av annonslagret över tv-baserade kanaler, video, i sociala medier och andra kanaler? 
Ja! Adobe har den enda ledande annonslösningen som kan ge tillgång till hela annonslagret i alla betalda annonskanaler.

Går det att kontrollera annonslagrets kvalitet innan vi lägger ett bud? 
Ja, det går med en lösning som Adobe Advertising Cloud. Våra smarta integreringar för mediekvalitet tillhandahåller funktioner för målgruppsanpassning innan bud, vilka gör att ni bättre kan hantera de visningar ni köper.

Kan vi rapportera avkastning för det vi spenderat på en annons med Adobe Advertising Cloud?
Ja. Ni kan rapportera och optimera mot avkastning på annonskostnad och kostnad per förvärv för både enstaka konverteringshändelser och viktade konverteringsmål.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.