Programmatisk annonsering

Med programmatisk annonsering går medieinköpen fortare och blir bättre, eftersom målinriktningen sker automatiskt mot bland annat målgrupper, platser och enheter utifrån realtidsinsikter.

Programmatisk annonsering kan vara en utmaning utan rätt plattform.

 

Marknadsförarna kan ha svårt att dra full nytta av programmatiska medieinköp.

Flera överlappande plattformar.

Flera överlappande plattformar.

Brist på kampanjpersonalisering.

Brist på kampanjpersonalisering.

Ofullständig tillgång till annonslager.

Ofullständig tillgång till annonslager.

Oförmåga att målinrikta annonser dynamiskt.

Oförmåga att målinrikta annonser dynamiskt.

Kör programmatisk annonsering med tillförsikt och tydlighet.

 

När ni har rätt DSP på plats slipper ni ha en programmatisk strategi som bygger på slumpen.

Läs mer ›

Maximalt resultat med en enda plattform.

Maximalt resultat med en enda plattform.

Med enhetlig budautomatisering kan ni reagera snabbare ifråga om beslut i realtid och regelbaserade beslut. De vattentäta skotten mellan datauppsättningar försvinner när en stadig ström av konverterings- och engagemangsdata samordnas med mediedata för optimering, attribuering och rapportering.

Automatiserad optimering och personalisering.

Automatiserad optimering och personalisering.

Tack vare funktioner för programmatiskt annonsmaterial är det enkelt att optimera annonser med personliga budskap, så att ni kan lägga in individuella designelement dynamiskt.

Fullständig tillgång till annonslager över olika kanaler.

Fullständig tillgång till annonslager över olika kanaler. 

Med en samlad lösning för programmatisk annonsering som Adobe Advertising Cloud kan ni visa och hantera en komplett uppsättning kanalspecifika annonslager under ett och samma tak, vilket effektiviserar beslutsfattandet och ger enhetligare kampanjer.

Rätt annons vid rätt tidpunkt.

Rätt annons vid rätt tidpunkt.

Målinrikta, testa och mät annonsrespons i realtid och justera mediematerialet på några nanosekunder med dynamiska funktioner för annonsframtagning och leverans.

Adobe kan hjälpa er.

 

Tack vare integreringarna i Adobe Advertising Cloud kan ni hantera en mängd datauppsättningar programmatiskt för att skapa värdefulla målgrupper och nå dem på ett effektivt sätt till ett optimalt pris över alla kopplade kanaler.


Få ut mer värde av programmatiska kampanjer.

 

Framgångsrika varumärken utnyttjar Adobe Advertising Cloud för att förbättra annonsengagemanget och öka intäkterna.

 

Adobe Media Optimizer [nu Adobe Advertising Cloud] har varit omvälvande för hur vi hanterar våra sökkampanjer.”

”Adobe Media Optimizer [nu Adobe Advertising Cloud] har varit omvälvande för hur vi hanterar våra sökkampanjer.”

– Ottokar Rosenberger,
marknadschef, Hostelworld Group

Vi lägger in den budget vi vill spendera en viss dag, och budgivningsalgoritmen räknar ut hur vi behöver fördela budgeten över alla nyckelord för att få bäst avkastning.

”Vi lägger in den budget vi vill spendera en viss dag, och budgivningsalgoritmen räknar ut hur vi behöver fördela budgeten över alla nyckelord för att få bäst avkastning.”

– Henry Marshall,
chef för betalsökningar, House of Fraser

Vanliga frågor och svar om programmatisk annonsering.

Hur skyddar vi våra data när vi automatiserar inköpen?
När ni använder en transparent och oberoende DSP är de data ni för in i programmet helt och hållet era egna. Dessa data är portabla och flexibla, så att ni kan importera och exportera alla data ni äger.

Jag vill veta vilka algoritmer och vilken modellering som ingår i vår teknologilösning. Går det?
Ja. Det är viktigt att få en förståelse för hur programmet fungerar och vilka spakar ni kan dra i. Därför ger Adobe en tydlig bild av motorn bakom analysen. 

Vilket är det mest effektiva sättet att komma igång med programmatisk annonsering?
Använd en fullständigt integrerad DSP och datahanteringsplattform så att ni kan utnyttja data till fullo inom era medieplaner, vilket ger bättre målgruppsanpassning, rapportering och time to market.

Hur skyddar vi oss mot annonsbedrägeri?
Med hjälp av funktionerna för varumärkesskydd i Adobe Advertising Cloud, till exempel screening på app- och webbplatsnivå, sammanhangsbaserad målgruppsanpassning och filtrering innan bud, samt integreringar från externa leverantörer får ni ytterligare ett säkerhetslager.

Finns det några alternativ för målgruppsanpassning med en DSP för programmatiska inköp?
Ja. Ledande DSP:er kan erbjuda geografisk målgruppsanpassning, dagavskiljning, frekvenstak och andra dimensioner. Det kan också finnas mer avancerade funktioner för målinriktning, som återmarknadsföring och målgruppsanpassning.

Kan vi utöka vår strategi från webbannonser till andra kanaler med en enda lösning?
Ja. Med en integrerad uppsättning lösningar som Adobe Advertising Cloud kan ni förena och samordna strategier för sociala medier, mobilkanaler, videokanaler och tv-baserade kanaler utan att behöva använda flera plattformar.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.