Programmatisk tv-reklam

Programmatisk tv-reklam använder datadriven, automatisk budgivning för att lämna traditionella metoder med tittarsiffror bakom sig och i stället utnyttja målgruppsdata för att leverera mer personaliserade och relevanta annonser till tittarna.

Det är inte så enkelt att byta till programmatisk tv-reklam.

 

Medieinköp kan vara besvärliga när ni står inför flera teknikutmaningar.

Bristande dataintegrering.

Bristande dataintegrering.

Ingen enhetlighet ifråga om kampanjer över olika enheter och kanaler.

Ingen enhetlighet ifråga om kampanjer över olika enheter och kanaler.

Svårt att målgruppsanpassa.

Svårt att målgruppsanpassa.

Oförmåga att automatisera arbetsflöden och optimering.

Oförmåga att automatisera arbetsflöden och optimering.

Programmatisk tv-reklam sätter tittarna i första rummet.

 

Genom att gå över till en programmatisk strategi förbättrar ni kundupplevelserna och bygger värde för varumärket, eftersom ni får en bättre förståelse för målgrupperna och kan leverera mer relevanta och enhetliga annonser.

Läs mer ›

Mätning över flera kanaler för en enhetlig bild.

Mätning över flera kanaler för en enhetlig bild.

Ni kan kombinera sökkampanjer, sociala kampanjer, videokampanjer, webbkampanjer och tv-kampanjer och rapportera mätvärden på ett heltäckande sätt, så att ni kan identifiera viktiga kontaktytor och optimera hela kampanjer från en enda instrumentpanel.

Enhetlig kampanjhantering.

Enhetlig kampanjhantering.

En enda DSP ger er omfattande kontroll på en enhetlig instrumentpanel för att planera, köpa, mäta och hantera alla era onlinekampanjer och tv-baserade annonskampanjer.

Datadriven målgruppsanpassning.

Datadriven målgruppsanpassning. 

Tack vare djupa integreringar mellan er DSP och era verktyg för analys och datahantering kan ni berika och aktivera kundprofiler med pålitliga data från egna källor, partner och externa leverantörer.

Förbättrad flexibilitet med planering och utförande i realtid.

Förbättrad flexibilitet med planering och utförande i realtid.

Automatisering av planerings- och inköpsprocessen för tv kan minska komplexiteten, sänka kostnaderna och utnyttja tillförlitliga data friktionsfritt på en och samma plattform.

Adobe kan hjälpa er.

 

Adobe Advertising Cloud utnyttjar kraften hos programmatiska annonsinköp för tv-kampanjer, vilket hjälper er att planera och genomföra kampanjer på alla skärmar samtidigt som ni får den flexibilitet som behövs för att snabbt omfördela budgeten och optimera upplevelser för maximalt antal konverteringar.

Vanliga frågor och svar om programmatisk tv-reklam.

Vilka är fördelarna med att köpa tv-annonslager via Adobe Advertising Cloud?
Med Adobes annonsplattform får ni en automatiserad, datadriven lösning för att planera, köpa och mäta tv-reklam på en enda instrumentpanel. Ni kan genomföra nationella, lokala, VOD-baserade och adresserbara kampanjer och kampanjer för uppkopplade tv-apparater samtidigt som ni utnyttjar djupare målgruppsdata för att nå konsumenterna mer effektivt.

Kan vi utnyttja data för mer strategisk målgruppsanpassning?
Ja. Ni kan planera mot alla digitala interna eller externa målgruppssegment via våra omfattande datapartnerskap, inklusive Adobe Audience Manager. Ni kan även rikta in er mot specifika hushåll med hjälp av information om vilken box de använder och få attribueringsinsikter via information om tv-tillverkare.

Är Adobes programmatiska tv-lösning begränsad till en enda kanal?
Nej.  Med vår programvara kan annonsörer nå sina mest värdefulla tv-målgrupper i olika miljöer, inom tablålagd tv såväl som adresserbar, VOD-baserad och uppkopplad tv, med räckvidds- och frekvenskontroll.

Kan ni hjälpa till att öka räckvidden stegvis för tv-inköp?
Ja. Vår lösning identifierar nätverk och tidpunkter på dagen som inte nås av er basplan så att ni kan försäkra er om att investeringen bidrar med underexponerade eller unika tittare.

Hur hjälper er tv-lösning oss att ligga steget före konkurrenterna?
Med Adobes lösning kan ni skapa strategier och planer som konkurrerar direkt mot era konkurrenter. Ni kan planera kampanjer över alla skärmar på ett enhetligt sätt samtidigt som ni har den flexibilitet ni behöver för att omfördela budgeten och optimera räckvidden och frekvensen.

Har Adobe Advertising Cloud några fördelar när det gäller att få tillgång till annonslager?
Ni har en marknadsledande leverantör ifråga om nationellt, lokalt och adresserbart annonslager samt on-demand-annonslager, som når över 100 miljoner hushåll.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.