ADOBE Experience Manager

Viktiga funktioner i Adobe Experience Manager.

Innovation för företaget framåt. Tack vare de här centrala funktionerna är det lättare att utveckla upplevelser och få ut dem på marknaden snabbare.

Marquee

Öppet, utbyggbart innehållsskapande

Experience Manager snabbar upp innehållsleveransen från koncept till konsument tack vare integrerade Creative Cloud-kopplingar och förenklad resurshantering mellan olika program. En säker varumärkesportal och ett säkert innehållshanteringssystem för komponenter erbjuder en heltäckande lösning för konfidentiell, kostnadseffektiv kommunikation med såväl interna team som externa partners.  

Öka ert kreativa teams produktivitet med inbyggd anslutningsbarhet som effektiviserar digital resurshantering och åtkomst till vår svit av Creative Cloud-appar.

Snabba upp upplevelseskapandet genom att komma åt Experience Manager Assets från andra Experience Cloud-program som Adobe Journey Optimizer och Workfront.

Upptäck ett smart sätt att dela åtkomst till resurser med konfidentiell information med hjälp av vår varumärkesportal för självbetjäning.

Snabba upp innehållsleveransen med ett system för hantering av komponentinnehåll som är särskilt utformat för dokumentation och IT-ledare. 

Kanalövergripande innehållsleverans

Utvecklare kan snabbt skapa dynamiska innehållsbaserade köpupplevelser med en kraftfull kombination av en molnbaserad plattform med ett innehållshanteringssystem och ett digitalt resurshanteringssystem som stöds av vårt frågespråk som är branschstandard. Lyft ert kundriktade innehåll med ytterligare handelsdataintegreringar och verktyg för intelligent medieförbättring. 

Skapa engagerande digitala upplevelser i flera kanaler och på flera olika enheter med vår molnbaserad plattform med ett innehållshanteringssystem och ett digitalt resurshanteringssystem.

Stärk era utvecklare med ett frågespråksformat som är branschstandard så att de effektivt kan hämta dynamiskt innehåll som driver handelsupplevelser i frontend.

Upptäck teknikgrunden som utformats för effektiv leverans av alla olika typer av digital skyltningsupplevelse du kan tänka dig, oavsett om det är online eller på plats.

Bygg adaptiva köpupplevelser som fångar uppmärksamheten genom att integrera handelsdata direkt i ert upplevelsehanteringssystem.

Intelligenta upplevelser

Experience Managers AI hjälper er att snabbt skapa automatiserade arbetsflöden som minskar bördan av repetitiva uppgifter med att förbereda digitalt innehåll, så att teammedlemmarna kan fokusera på tillväxtorienterade mål. Personalisera kundupplevelser, utvärdera marknadsföringsåtgärder och analysera hur digitala resurser presterar med realtidsdatainsikter som levereras av ett centraliserat rapporteringssystem.

Omvandla omständliga uppgifter till lättanvända automatiserade arbetsflöden som gör att du kan förbättra och anpassa digitala medietillgångar i stor skala för flera olika enheter och i flera olika kanaler.

Konvertera automatiskt alla era gamla pdf-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär med hjälp av vår maskininlärning.

Analysera hur era digitala resurser och marknadsföringsåtgärder presterar med datainsikter som levereras i realtid av ett centraliserat rapporteringssystem.

Leverera extremt personaliserade interaktioner över hela målgrupper och geografiska områden med en kraftfull kombination av datainsikter, målinriktat innehåll och prestandaresultat.

Nå lönsamhet snabbare

Experience Manager snabbar upp utveckling av nya appar och digitala upplevelser med hjälp av ett skalbart molnbaserat innehållshanteringssystem med öppna utbyggbara API:er. Eftersom molntjänsten automatiskt skalanpassas inom sekunder och nya funktioner läggs till hela tiden frigör detta avsevärda IT-resurser. Istället för att ständigt planera för uppgraderingar och övervaka webbplatstrafik blir utvecklarna fria att ta den digitala tillväxten i nya riktningar med hjälp av intuitiva utvecklingsverktyg, innehållsautomatisering utan ansträngning och vår kraftfulla appbyggare.

Fokusera på att utforma bättre kundupplevelser med hjälp av en skalbar molntjänstplattform med oavbruten åtkomst till de senaste Experience Manager-innovationerna.

Skapa en komplett funktionell webbplats på bara några dagar med en svit av intuitiva webbutvecklingsprogram. 

Bearbeta era varumärkta kreativa mediefiler i stor skala med tekniker som automatiserar många bearbetningsuppgifter åt gången.

Bygg molnbaserade program för att utöka de användningsklara funktionerna i Adobe Experience Manager och andra Adobe-produkter.

Gartner utnämner Adobe till ledare i sin rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Experience Platforms från 2023 för 6:e året i rad.

Gartner

Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Manager kan göra för ert företag.