Viktiga funktioner i Adobe Experience Manager

Innovation för företaget framåt. Tack vare de här centrala funktionerna är det lättare att utveckla upplevelser och få ut dem på marknaden snabbare.

Flexibilitet i molnet

Lansera nya program och upplevelser snabbare med ett molnbaserat innehållshanteringssystem som alltid är uppdaterat, skalbart och tillgängligt. Med vår nya arkitektur för mikrotjänster kan ni optimera arbetsflöden och automatisera processer så att ni snabbt kan ta fram exceptionella upplevelser. IT-teamet kan koncentrera sig på innovation i stället för att planera uppgraderingar och oroa sig för belastningen, eftersom nya funktioner läggs till kontinuerligt och tjänsten skalas automatiskt på bara några sekunder.

 

Optimera arbetsflöden för marknadsförare och utvecklare längs hela innehållscykeln med den här globalt skalbara och säkra digitala grunden.
 
Läs mer

Använd intelligent automatisering för att förvandla och förbättra resurshanteringen i stor skala, så att ni kan leverera flerkanalsupplevelser snabbt.

Läs mer

Distribuera och testa funktioner och uppdateringar automatiskt utan att äventyra kraven på prestanda och säkerhet.

Läs mer

Få flexibiliteten och skalbarheten hos molnet i kombination med koncentrerad uppmärksamhet från Adobes experter i vår branschledande lösning, Managed Services.

Läs mer

Ge användarna möjlighet att komma åt innehållsarkivet i Experience Manager Sites programmatiskt för att leverera innehåll till ett flertal externa program.

Läs mer

Spara tid och pengar med vårt fjärranslutna DAM-system, arbetsflöden och behörigheter för att hantera alla resurser centralt.

Hantera och publicera interaktiva multimedieupplevelser över alla enheter med vårt unika komponentramverk.

Läs mer

Innehåll för alla kanaler

Skapa och leverera upplevelser över alla enheter, program och kanaler. Med Experience Manager kan ni skapa innehåll en gång och sedan återanvända det i olika sammanhang. Ni kan till och med anpassa det dynamiskt efter den enhet som kunden använder i ett visst ögonblick.

Innehåll för alla kanaler

Skapa och leverera upplevelser över alla enheter, program och kanaler. Med Experience Manager kan ni skapa innehåll en gång och sedan återanvända det i olika sammanhang. Ni kan till och med anpassa det dynamiskt efter den enhet som kunden använder i ett visst ögonblick.

Ge användarna möjlighet att komma åt innehållsarkivet i Experience Manager Sites programmatiskt för att leverera innehåll till ett flertal externa program.

Läs mer

Spara tid och pengar med vårt fjärranslutna DAM-system, arbetsflöden och behörigheter för att hantera alla resurser centralt.

Hantera och publicera interaktiva multimedieupplevelser över alla enheter med vårt unika komponentramverk.

Läs mer

Upplevelseoptimering

Tilltala alla era kunder med personaliserade upplevelser. Tack vare intelligent automatisering och enhetliga kundprofiler kan ni ta fram skräddarsydda upplevelser för tusentals eller till och med miljontals kunder.

Använd kännedomsanalys för att tagga resurser, framtagningsanalys för att sammanfatta text automatiskt och konvertera formulär och leveransanalys för att beskära bilder och videoklipp.

Leverera skräddarsydda upplevelser till varje enskild kund med en komplett och centralt tillgänglig realtidskundprofil, som ingår i Adobe Experience Platform.

Använd kännedomsanalys för att tagga resurser, framtagningsanalys för att sammanfatta text automatiskt och konvertera formulär och leveransanalys för att beskära bilder och videoklipp.

Leverera skräddarsydda upplevelser till varje enskild kund med en komplett och centralt tillgänglig realtidskundprofil, som ingår i Adobe Experience Platform.

Upplevelseoptimering

Tilltala alla era kunder med personaliserade upplevelser. Tack vare intelligent automatisering och enhetliga kundprofiler kan ni ta fram skräddarsydda upplevelser för tusentals eller till och med miljontals kunder.

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och   användningsklara komponenter som listor, behållare, formulär, sidnavigering, teasers och sökfunktioner.

Effektivisera framtagning av innehåll med den inbyggda Adobe Creative Cloud-kopplingen och resursdelning med Adobe Asset Link.

Nå lönsamhet snabbare

Effektivisera marknadsföringen och programutvecklingen för att snabbt få avkastning på investeringen. Tack vare den inbyggda kopplingen till Adobe Creative Cloud går det fortare att skapa innehåll, samtidigt som marknadsförare och utvecklare enklare kan ta fram upplevelser tack vare användningsklara komponenter.

Nå lönsamhet snabbare

Effektivisera marknadsföringen och programutvecklingen för att snabbt få avkastning på investeringen. Tack vare den inbyggda kopplingen till Adobe Creative Cloud går det fortare att skapa innehåll, samtidigt som marknadsförare och utvecklare enklare kan ta fram upplevelser tack vare användningsklara komponenter.

Skapa sidor med bakåtkompatibla, flexibla och användningsklara komponenter som navigeringsspår, formulär, sidnavigering och olika sökfunktioner.

Effektivisera framtagning av innehåll med den inbyggda Adobe Creative Cloud-kopplingen och resursdelning med Adobe Asset Link.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.