Journey Orchestration

Låt alla kunder definiera sina egna resor med Journey Orchestration.

Titta på översiktsvideon

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/journey#modal | play video
#FBFBFB

Vad ni kan uppnå med Journey Orchestration

Journey Orchestration, en tjänst som bygger på Adobe Experience Platform, används för att skräddarsy individuella resor för alla kunder utifrån deras tidigare beteende och önskemål.

#FBFBFB
#FBFBFB

Förutse individuella behov med realtidsinsikter.
Konfigurera och använd alla händelser för att trigga en individuell resa. Använd sedan villkor i realtid för att personalisera den mest relevanta resan när händelsen triggas.

Personalisera engagemang i stor skala i alla kanaler.
Koppla realtidsinformation om kundens beteende och intressen från data om beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och drift till Adobe Campaign eller något annat system.

Samordna kundupplevelsen från början till slut.
Skapa och mappa individuella händelsestyrda resor i alla system i ett intuitivt arbetsflödesbaserat visuellt gränssnitt och börja förutse och leverera individuella upplevelser på varje steg längs resan.

Analysera med reserapportering.
Spåra detaljerade resultat för utförda resor och hur individer färdas framåt i realtid. Data skickas automatiskt till Adobe Experience Platform för alla leveranser i de olika systemen, vilket möjliggör en fullständig analys av säljtratten med Adobe Journey Orchestration.

Hur Journey Orchestration kompletterar era marknadsföringsprogram

Journey Orchestration

Kanalöverskridande kampanjhantering

Trafik
In- och utgående
Utgående
Strategi
Kundaktiverad
Marknadsföraraktiverad
Målinriktning
Individer (målinriktning på individnivå)
Målgruppsbatcher (segment)
Timing
Realtidsengagemang
Schemalagt engagemang
Kanaler
Öppet ekosystem
E-post, SMS, mobilappar, offline

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/experience-platform