Journey Orchestration

Låt alla kunder definiera sina egna resor med Journey Orchestration.

Vad ni kan uppnå med Journey Orchestration

Journey Orchestration, en tjänst som bygger på Adobe Experience Platform, används för att skräddarsy individuella resor för alla kunder utifrån deras tidigare beteende och önskemål.

Förutse individuella behov med realtidsinsikter.

Konfigurera och använd alla händelser för att trigga en individuell resa. Använd sedan villkor i realtid för att personalisera den mest relevanta resan när händelsen triggas.

Personalisera engagemang i stor skala i alla kanaler.

Koppla realtidsinformation om kundens beteende och intressen från data om beteenden, transaktioner, finansiella uppgifter och drift till Adobe Campaign eller något annat system.

Samordna kundupplevelsen från början till slut.

Skapa och mappa individuella händelsestyrda resor i alla system i ett intuitivt arbetsflödesbaserat visuellt gränssnitt och börja förutse och leverera individuella upplevelser på varje steg längs resan.

Analysera med reserapportering.

Spåra detaljerade resultat för utförda resor och hur individer färdas framåt i realtid. Data skickas automatiskt till Adobe Experience Platform för alla leveranser i de olika systemen, vilket möjliggör en fullständig analys av säljtratten med Adobe Journey Orchestration.

Hur Journey Orchestration kompletterar era marknadsföringsprogram

Comparison

Journey Orchestration

Kanalöverskridande kampanjhantering

Trafik

In- och utgående

Utgående

Strategi

Kundaktiverad

Marknadsföraraktiverad

Målinriktning

Individer (målinriktning på individnivå)

Målgruppsbatcher (segment)

Timing

Realtidsengagemang

Schemalagt engagemang

Kanaler

Öppet ekosystem

E-post, SMS, mobilappar, offline

Leverera upplevelser över flera kanaler med en ledare.

Ta reda på vad som gör Adobe till ledare i  rapporten Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs från 2022.

Gartner

Ta fram mer kompletta
kundprofiler.

Många varumärken har svårt att hantera alla kunddata och få de insikter de behöver för att leverera personaliserade upplevelser över alla kanaler. Med Adobe Experience Platform får ni de verktyg ni behöver för att klara det. Läs översikten och ta reda på hur ni gör.

Relaterade funktioner

Kunddataplattform med realtidsfunktioner

Använd enhetliga kunddata för att omedelbart personalisera upplevelser med vår kunddataplattform med realtidsfunktioner på Adobe Experience Platform. 
 

Triggade e-postmeddelanden

Automatisera e-postsvar från Campaign eller integrera med Adobe Analytics för att trigga anpassade återmarknadsföringsmejl baserat på individuella användaråtgärder.
 

Kampanjhantering

Utforma, genomför och personalisera er marknadsföring över alla kanaler samtidigt som ni förbättrar kundupplevelserna för alla enheter och kontaktytor.