#f5f5f5

ADOBE JOURNEY OPTIMIZER

Jämför Adobe Journey Optimizer med andra plattformar för resehantering.

Se en översiktsvideoFå en interaktiv visning

#2C2C2C

Upplev hur Adobe Journey Optimizer fungerar i praktiken?

Beställ en demo

Läs om hur Adobe Journey Optimizer står sig mot andra lösningar.

Funktioner
Vad Adobe Journey Optimizer erbjuder
Vad andra lösningar har att erbjuda
Profil och insikter i realtid
En realtidskundprofil som baseras på Adobe Experience Platform kopplar samman kända och okända data från alla källor med avancerad integritet och styrning samt identitetskontroller. Inga dataöverföringsfördröjningar eller integreringar krävs.
Kräver dataintegrering med CPD:er eller datalager med uppdateringar av gruppsegmentering, dataöverföringsfördröjning eller tidsstyrda uppdateringscykler. Profiler lagrar inte kända och okända data, eller saknar detaljerade kontroller för datastyrning.
Integritet, styrning, säkerhet och förtroende
Patenterade verktyg för operationalisering av datastyrningspolicyer. Åtkomstkontroller på objekt- och attributnivå, användning av data och etiketter, granskningsloggar, integritets-API:er och kryptering vid vila och överföring säkerställer efterlevnaden och ger er kontroll över känsliga kunddata, däribland HIPAA-klara hälsouppgifter.
Förhandsrensning av data medför fördröjningar och förhindrar realtidsupplevelser. Regelefterlevnad för integritet och tillförlitlighet hanteras separat i flera program vilket leder till misstag. HIPAA-beredskapen är oklar eller saknas.
Samordning av upplevelser över flera kanaler
Användarna kan leverera alla kundupplevelser från ett och samma program och en enhetlig arbetsyta, med bland annat mejl, appaviseringar och sms. Tack vare målgrupper, segment, resurser och innehåll som kan återanvändas blir arbetsuppgifterna enklare och användarna slipper växla fram och tillbaka i innehållet, vilket innebär att ni når lönsamhet snabbare och enklare kan presentera en enhetlig upplevelse.
Leveranskanalerna är uppdelade på flera produkter eller moduler, ofta med distinkta användargränssnitt, implementeringar eller autentiseringar. Data, resurser och innehåll måste dupliceras, migreras eller integreras över varje sammanhang, vilket skapar arbetsflödesfördröjningar och osammanhängande upplevelser.
Adobe-teknologikopplingar
Journey Optimizer, som bygger på Adobe Experience Platform, utnyttjar delade objekt och tjänster med Adobe Real-time Customer Data Platform och Adobe Customer Journey Analytics med ögonblickliga arbetsflöden mellan program. Inbyggda integreringar och inbäddade arbetsflöden med andra Adobe Experience Cloud-program som till exempel Adobe Target, Adobe Experience Manager och Adobe Stock underlättar skapandet och leveransen av innehåll.
Ytliga eller anpassade integreringar med Adobe-program leder till mer kod att hantera, fördröjningar och potentiellt duplicerade arbetsflöden mellan systemen.
Ytterligare teknologikopplingar
Färdiga kopplingar mellan datakällor och integreringar med ledande leverantörer över bland annat CRM, molnlagring, databaser, analys, annonsering och mobilinteraktioner med API:er som är tillgängliga för att bygga anpassade integreringar med andra interna och externa system.
Begränsade färdiga kopplingar och batchfunktioner förhindrar anpassade integreringar och minskar omfattningen av datakällor för inhämtning eller mål för personalisering.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-journey-optimizer