ADOBE JOURNEY OPTIMIZER

Jämför Adobe Journey Optimizer med andra plattformar för resehantering.

Upplev hur Adobe Journey Optimizer fungerar i praktiken

Läs om hur Adobe Journey Optimizer står sig mot andra lösningar.

Funktioner

Vad Adobe Journey Optimizer erbjuder

Vad andra lösningar har att erbjuda

Profil och insikter i realtid

En realtidskundprofil som baseras på Adobe Experience Platform kopplar samman kända och okända data från alla källor med avancerad integritet och styrning samt identitetskontroller. Inga dataöverföringsfördröjningar eller integreringar krävs.

Kräver dataintegrering med CPD:er eller datalager med uppdateringar av gruppsegmentering, dataöverföringsfördröjning eller tidsstyrda uppdateringscykler. Profiler lagrar inte kända och okända data, eller saknar detaljerade kontroller för datastyrning.

Integritet, styrning, säkerhet och förtroende

Patenterade verktyg för operationalisering av datastyrningspolicyer. Åtkomstkontroller på objekt- och attributnivå, användning av data och etiketter, granskningsloggar, integritets-API:er och kryptering vid vila och överföring säkerställer efterlevnaden och ger er kontroll över känsliga kunddata, däribland HIPAA-klara hälsouppgifter.

Begränsade alternativ för intagning, hantering, etikettering och skydd av data med manuella verktyg. Förhandsrensning av data introducerar fördröjningar och förhindrar realtidsupplevelser. HIPAA-beredskapen är oklar eller saknas.

Samordning av upplevelser över flera kanaler

Användare kan leverera alla kundupplevelser från en och samma applikation och redigeringsyta, däribland mejl, appaviseringar och sms. Att dela målgrupper, segment, resurser och innehåll minskar arbetsbelastningen och eliminerar innehållsväxling, vilket möjliggör kortare tid till värde och gör det enklare att erbjuda en konsekvent upplevelse.

Leveranskanalerna är uppdelade på flera produkter eller moduler, ofta med distinkta användargränssnitt, implementeringar eller autentiseringar. Data, resurser och innehåll måste dupliceras, migreras eller integreras över varje sammanhang, vilket skapar arbetsflödesfördröjningar och osammanhängande upplevelser.

Adobe-teknologikopplingar

Journey Optimizer bygger på Adobe Experience Platform och delar ett objektorienterat ramverk med Adobe Real-time Customer Data Platform och Adobe Customer Journey Analytics för ögonblickliga arbetsflöden mellan programmen. Inbyggda integreringar och inbäddade arbetsflöden med andra Adobe Experience Cloud-program som till exempel Adobe Target, Adobe Experience Manager och Adobe Stock underlättar skapandet och leveransen av innehåll.

Ytliga eller anpassade integreringar med Adobe-program leder till mer kod att hantera, fördröjningar och potentiellt duplicerade arbetsflöden mellan systemen.

Ytterligare teknologikopplingar

Färdiga kopplingar mellan datakällor och integreringar med ledande leverantörer över bland annat CRM, molnlagring, databaser, analys, annonsering och mobilinteraktioner med API:er som är tillgängliga för att bygga anpassade integreringar med andra interna och externa system.

Begränsade färdiga kopplingar och batchfunktioner förhindrar anpassade integreringar och minskar omfattningen av datakällor för inhämtning eller mål för personalisering.

Gartners Magic Quadrant for Digital Experience Platforms

Adobe utnämns som ledare i Gartner® Magic Quadrant™ från 2022 för marknadsföringsnav i flera kanaler.

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående