Adobes molnplattform GDPR Teknisk översikt

Få ut det mesta av våra GDPR-produktuppdateringar för era Adobe Experience Cloud-lösningar.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven inom EU. Även för företag som är redo för GDPR kan vissa justeringar vara nödvändiga. Våra GDPR-produktuppdateringar på Adobes molnplattform kan hjälpa er att utnyttja denna nya möjlighet. Vi arbetar målmedvetet för att våra produkter ska tillgodose konsumenternas integritet, stödja alla era företagsimplementeringar och förbättra styrningen.

Öka förtroendet
Stärk relationer genom att ge enskilda individer mer kontroll över sina personuppgifter och ökad insyn.

Behandla flera GDPR-förfrågningar på kortare tid
Skicka GDPR-förfrågningar via API till Adobe Experience Cloud-lösningarna.

Skydda ert företag
Efterlev GDPR-kraven och minimera risken för överträdelser.

Ytterligare GDPR-uppdateringar i Adobes molnplattform.

Som ett av era personuppgiftsbiträden har vi lagt till följande integritetsfunktioner på Adobes molnplattform för att hjälpa er att bli GDPR-klara med Adobe Experience Cloud-produkter.

Ett API för behandling av GDPR-förfrågningar

Under GDPR har de registrerade i vissa fall rätt att få tillgång till eller radera sina personuppgifter (GDPR-förfrågan) som samlats in av dataansvariga. När era uppgifter finns i Adobes Experience Cloud kan ni använda Adobe GDPR API för att snabbt och bekvämt hantera GDPR-förfrågningar från registrerade.

GDPR användargränssnitt (UI)

Adobes GDPR-användargränssnitt gör att ni kan hantera GDPR-förfrågningar med hjälp av ett visuellt gränssnitt. Medan GDPR:s API kräver implementering och är bäst lämpat för hantering av stora samtidiga mängder av förfrågningar, är detta användargränssnitt speciellt utformat för engångsförfrågningar och kräver ingen implementering.

Hantera och märk era data

Innan ni kan skicka GDPR-förfrågningar till Adobe Experience Cloud måste ni identifiera och märka upp vilka datatyper som ska hänvisas till vid en GDPR-förfrågan. Läs mer om att märka upp data i Adobe Analytics här.

En valfri JavaScript-tagg för ID-registrering

För att Adobes GDPR API ska kunna bearbeta GDPR-förfrågningar krävs det att företagen skickar användar-ID till oss, så att vi kan associera till motsvarande data. Ni kan t.ex. använda vår GDPR ID-hämtningstagg på formulärsidor där enskilda individer skickar in GDPR-förfrågningar, så att ni snabbt kan registrera dessa uppgifter och inkludera dem i er GDPR API-begäran om behandling.

Integrationer med verktyg för samtyckeshantering

Utvärdera er datainsamling och använd praxis för att avgöra om och när konsumentsamtycke behövs. För att hjälpa er inhämta samtycke har vi tre färdiga integrationer med lösningar för samtyckeshantering: Evidon, OneTrust och TrustArc. Dessa integrationer finns tillgängliga i Launch by Adobe, vårt nya tagghanteringssystem.

Teknisk dokumentation

Adobe Experience Cloud och GDPR

Se hur ni kan implementera våra GDPR-erbjudanden på molnplattformen för Adobe Experience Cloud.

Läs nu

Adobe Experience Cloud-lösningar – teknisk dokumentation

Få ytterligare information för att förstå och implementera våra nya GDRP-förbättringar.

Läs meddelanden