KUNDDATAPLATTFORM MED REALTIDSFUNKTIONER

Eftersom ingen ännu har kommit på hur vi läser varandras tankar får vi nöja oss med en kunddataplattform med realtidsfunktioner, Adobe Real-Time CDP.

Adobe Real-Time CDP samlar in B2C- och B2B-data i olika system och samordnar dem i realtidsprofiler redo att aktivera i alla kanaler.

Större kraft med generativ AI.

Adobe Sensei GenAI för Real-Time CDP gör smartare, snabbare arbete enklare. Det här kan det göra för dig:

 • Skapa och aktivera målgrupper – upptäck missade segment och skapa automatiskt nya målgrupper.
 • Generativa taktikböcker – förbättra mallarna för olika användningssituationer genom att simulera kundresor med hjälp av tidigare kampanjresultat och profilpreferenser.
 • Segmentförfining – använd konversationsinsikter för att kontinuerligt integrera och förbättra målgruppsdefinitioner och resultat.

Om det inte är i realtid är det inte på riktigt.

Kunddata som finns i olika system leder till förseningar och brist på anslutningar som gör det omöjligt för team att förstå kunder och leverera enhetliga personaliserade upplevelser. Kunddataplattformar löser detta genom att samordna data från hela organisationen. Men Adobe tar er längre än andra lösningar genom att sätta samman åtgärdbara realtidsprofiler i stor skala, allt på några millisekunder.

Personliga upplevelser i stor skala

B2C- och B2B-profiler i realtid med omedelbar aktivering och personalisering för varje kund på varje kontaktyta, varje gång.

Datasamarbete

Bygg integritetssäkra datarelationer och komplettera era egna data med partnerdata för profilutbyggnad och kundvärvning utan cookies.

Ansvarsfull marknadsföring

Patenterad datastyrning och avancerade verktyg för reglerade branscher ger team förmågan att marknadsföra ansvarsfullt samtidigt som kundintegritet och -önskemål upprätthålls.

Inbyggd sammanlänkad grund

Real-Time CDP bygger på Adobe Experience Platform och har samma inbyggda anslutningsbarhet med andra program, vilket skapar värde snabbare utan några ytterligare kopplingar.

Vill du veta om Real-Time CDP är rätt för ert företag?

Se de avancerade funktionerna i Real-Time CDP.

Profiler som skapas utifrån insamling av strömningsdata.

Förbättrade integritetsklara konsument- och kontoprofiler uppdateras automatiskt baserat på beteendedata, transaktionsdata och verksamhetsdata utan manuell datasammanfogning.

 

 • Data som samlas in i olika kanaler och system normaliseras i en standardklassificering.
 • Med tagghantering och vidareskickande av händelser hanteras data i realtid.
 • Identitetsmatchning och profilutbyggnad på person- och kontonivå.
 • Optimerade profiler bidrar till att ni kan leverera upplevelser snabbare.

Snabb datainsamling och -distribution.

Samla in, förbättra och distribuera data i en otrolig hastighet och skalanpassa för att kickstarta er kundupplevelsehantering.

 

 • Hundratals färdiga anslutningar och förmåga att bygga anpassade integreringar gör att du kan samla in data från praktiskt taget var som helst.
 • Gå från konfiguration till datadistribuering på timmar, inte veckor med anslutningar för kunddataplattformen med realtidsfunktioner.
 • Strömningsimport innebär att profiler alltid är aktuella och redo att aktiveras.
 • Vidareskickande av händelser på serversidan med anslutningar för kunddataplattformen med realtidsfunktioner gör dig redo för en värld utan cookie-filer.
 • Förbättra era egna data med partnerdata för att få förbättrade insikter och skapa målgrupper.

Gå från insamling till aktivering på några millisekunder.

Via Adobe Experience Platform Edge Network kan våra globalt distribuerade servrar samla in, bearbeta och aktivera data i realtid.

 

 • Byggt från grunden för att vara till nytta i verkliga scenarier med Adobe Experience Data Model (XDM).
 • Tack vare färdiga strömmade B2C- och B2B-integreringar kan ni aktivera direkt.
 • Kundbeteenden utlöser automatiserade svar och kampanjer.
 • Insamling från start till slut, identitetsmatchning, styrning, segmentering och aktivering på några millisekunder..

Patenterade sekretess- och datastyrningsverktyg.

Skapa kundförtroende och lojalitet med avancerade datastyrningsverktyg som håller data säkra samtidigt som de ger korrekta åtkomsträttigheter för team i hela organisationen.

 

 • Ett förinställt och anpassningsbart ramverk för datastyrning.
 • Märkning av datakällor och policyframtagning säkerställer regelefterlevnad.
 • Automatiserad tillämpning förhindrar policyöverträdelser.
 • Praktisk datahärledning möjliggör enkel justering.

AI-baserade insikter på profilnivå.

Förbättra segmentering och personalisering med maskininlärning och AI-baserade prediktiva benägenhetsbedömningar och sammanhangsbaserade insikter som gör att du kan förstå kunderna bättre.

 

 • Sannolikhetsberäkning, insikter och förutsägelser för B2C.
 • Leadförutsägelser och kontobedömning för B2B.
 • Kundbortfalls- och konverteringsförutsägelser på individnivå med förklaringar.
 • Användarvänliga arbetsflöden.
 • Korrekta AI-drivna insikter och målgrupper utifrån vilka ni kan agera med färdiga och anpassade integreringar för upplevelseleverans.

Konsument- och kontoprofiler.

Stöd både dina B2C- och B2B-företag med den enda kunddataplattform som ger dig enhetliga, åtgärdbara person- och kontoprofiler.

 

 • Person-, konto- och hybridkundprofiler baserade på både konsument- och yrkesattribut och -beteenden.
 • Konsument- och kontobaserad segmentering.
 • Färdiga integreringar för B2C- och B2B-marknadsföring och -annonsering.
 • Datastrukturer utformade för B2C- och B2B-marknadsföring.
Innovativt. Avancerade funktioner. Användningssituationer för B2C och B2B. IDC utser Adobe till ledare.
IDC

Här är det som gör Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner annorlunda.

 • Realtidsprofiler som är redo för aktivering i flera kanaler gör att du kan leverera relevanta, ögonblicksaktuella upplevelser.
 • Patenterat ramverk för datastyrning säkerställer kundsekretess och -preferenser, möjliggör efterlevnad av interna och externa policyer och ger rollbaserad åtkomst för team i hela företaget.
 • Integritetssäkra samarbeten, datainsamling och stöd för partnerdata tar er marknadsföring in i en framtid utan cookies.
 • Hundratals färdiga och anpassningsbara anslutningar för att bygga verkligt kompletta profiler och aktivera målgrupper var som helst.
 • En enda lösning för att skapa och hantera B2C-, B2B- och hybridprofiler.

Marknadsförare får enkel personalisering. IT får ren sofistikering.

Ge B2C- och B2B-marknadsförare möjligheter.

Kunddataplattformen med realtidsfunktioner ger marknadsförare verktygen de behöver för att leverera enhetlig personalisering i alla kanaler.

 

 • Lättanvänt gränssnitt och AI-baserade arbetsflöden.
 • Färdiga integreringar för flera kanaler, inklusive sociala medier, e-post, i app, på plats med mera.
 • Kundprofiler i realtid för att ge fantastiska kundupplevelser.
 • Byggd för att även kunna omfatta nya marknadsföringskanaler och -tekniker.

Ge IT-avdelningen självförtroende och flexibilitet.

IT-avdelningen har till uppgift att hålla hela organisationen fungerande samtidigt som den skyddar organisationen mot hot ‒ både avsiktliga och oavsiktliga.

 

 • Kunddataplattformen med realtidsfunktioner är byggd på den API-baserade Adobe Experience Platform och kan integreras med vilka tekniklösningar som helst ‒ befintlig eller framtida.
 • Ett flexibelt och konfigurerbart datastyrningsramverk håller data säkra samtidigt som teamen har den åtkomst de behöver.
 • Profiler som är tillgängliga för interna och externa partnersystem gör det enkelt att börja använda den och utvidga användningsområdet.

Realtidsengagemang ger de här varumärkena verkliga resultat.

MLB-logotyp
Panera Bread-logotyp
Coles-logotyp
Henkel-logotyp
Home Depot-logotyp

”Vårt utökade samarbete med Adobe kommer att göra det möjligt för oss att förbättra kundupplevelsen ännu mer, driva personalisering i stor skala och ytterligare optimera Home Depot-upplevelsen både online och i butikerna.”

Melanie Babcock, Vice President för integrerade media på The Home Depot

BÄTTRE TILLSAMMANS

Kunddataplattform med realtidsfunktioner + Adobe Journey Optimizer

Sammanför styrkorna hos dessa två produkter och skapa fullständiga kundupplevelser i realtid. Bygg enhetliga profiler och åtgärdbara målgrupper samtidigt som du skapar, samordnar och levererar personaliserade kundupplevelser på en enda plattform.

Real-Time CDP + Adobe Marketo Engage

Kombinera Marketo Engage-data med alla andra B2B-data i kunddataplattformen med realtidsfunktioner och skapa kompletta realtidsprofiler för kundämnen, konton och tillfällen. Aktivera sedan de profilerna med Marketo Engage och får personaliserat lead- och kontobaserat engagemang.

Kunddataplattform med realtidsfunktioner + Adobe Analytics

Gå snabbt från insikt till aktivering med inbyggda anslutningsmöjligheter. Insikter som genereras i Analytics samordnas med era andra datakällor i kunddataplattformen med realtidsfunktioner, vilket resulterar i åtgärdbara enhetliga profiler för personalisering i stor skala.

Relaterat innehåll

Se hur Real-Time CDP kan hjälpa er att göra bättre upplevelser.

Varumärken och copyright för Major League Baseball används med tillåtelse från Major League Baseball. Besök MLB.com.