Kunddataplattform med realtidsfunktioner

Bättre insikter, snabbare aktivering och integritetsverktyg som ni – och era kunder – kan lita på.

Engagera konsument- och företagskonton med enhetliga upplevelser med enhetliga person- och kontobaserade realtidsprofiler som består av konsumentdata, yrkesdata eller både och. Och alltsammans skyddas av branschens funktionellaste datahanterings- och integritetsverktyg.

Komplett profil

Börja med enhetliga, användbara profiler

Om B2C- och B2B-marknadsförare ska få en fullständig bild av kunderna och skaffa användbara insikter krävs vanligtvis manuella arbetsflöden, specialistkompetens och IT-stöd. Med en kunddataplattform med realtidsfunktioner kan marknadsförarna samla in data från alla källor – både Adobes och andras – och kombinera okända data med personligt identifierbar information (PII) i enhetliga individuella profiler och kontoprofiler som uppdateras i realtid. Identitetsdiagram uppdateras i realtid för att garantera att målgruppssegmenteringen är korrekt och personaliseringen noggrann.

Komplett profil

Kommunicera med kunderna över alla kontaktytor

Marknadsförarna ansvarar för komplexa kundresor med många steg. Utmaningen består i att skapa B2C- och B2B-upplevelser som är relevanta, friktionsfria, konkurrenskraftiga och tillräcklig snabba för att hålla jämna steg med kunderna. Vår kunddataplattform med realtidsfunktioner har användbara realtidsprofiler och färdiga kopplingar till marknadsförings- och annonskanaler med mera, och därför är det enkelt att samordna och leverera personaliserade, differentierade upplevelser av det slag som fördjupar relationen till befintliga kunder och lockar nya.

Komplett profil

Skapa förtroende med effektiv datastyrning

Framtiden för verkligt personaliserade B2C- och B2B-upplevelser ligger i att samla in och använda personligt identifierbar information. Men med fördelarna följer också svårigheterna med att upprätthålla kundernas integritet, hantera datatillgången och översätta föränderliga kundönskemål mellan olika interna system och kampanjer. Eftersom vi har utvecklat vår kunddataplattform med realtidsfunktioner särskilt för personaliserad marknadsföring har vi inkluderat verktyg för datastyrning på enterprisenivå. Med dessa kan ni enkelt hantera kundernas data på ett ansvarsfullt sätt, försäkra er om att ni följer regionala såväl som interna datapolicyer och erbjuda kunderna ökad datatransparens, så att ert varumärke förblir ett som de kan lita på.

B2B och B2C

Använd en enda kunddataplattform för alla B2C- och B2B- affärsområden

Att samordna data för bara ett företag med komplexa tekniklösningar är en utmaning. Att samordna data för flera affärsområden med flera system av komplexa tekniklösningar kan verka omöjligt, särskilt när företag slås samman eller om företaget säljer till både konsumenter och företag. Kunddataplattformen med realtidsfunktioner byggdes från botten upp för att kombinera kunddata och yrkesdata i enhetliga hybridprofiler för personer på flera affärsområden, så att B2C- och B2B-marknadsföringsteam kan använda samma kunddataplattform och arbeta närmre tillsammans för att identifiera tidigare omöjliga intäktsmöjligheter för korsförsäljning och merförsäljning.

Se till att kunddata uppdateras i realtid.

Samla kunddata. Skapa innehållsrika profiler. Leverera personaliserade upplevelser.

Rekommenderas för dig

Ring oss och prata om vad Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner kan göra för ert företag.