#f5f5f5

Adobe Real-Time CDP-funktioner

Vi har byggt Adobe Real-Time CDP från grunden för att ge B2C- och B2B-marknadsförare användbara, enhetliga profiler och verktyg så att de kan leverera relevanta, sammanhangsbaserade upplevelser till kunderna i realtid och i stor skala.

Titta på översikten

Det här kan Adobe Real-Time Customer Data Platform erbjuda.

Leverera marknadsföring med en användbar överblick över era kunder.

Ge marknadsföringsteamet verktyg som de kan använda för att hantera person- och kontoprofiler i realtid och ge insikter som hjälper dem att leverera enhetliga B2C- och B2B-upplevelser över alla kanaler, så att IT-avdelningen får mer tid åt annat. Läs mer

Let Marketing Manage Profiles

Enhetliga person- och kontoprofiler
Tryggt samla in och förena personliga data och företagsdata – eller bådadera samtidigt – för att ta fram fullständiga person- och kontoprofiler.
Profilutbyggnad i realtid
Utöka era enhetliga person- och kontoprofiler med kända, okända, externa och interna data efterhand som aktiviteter äger rum för att ta fram realtidspersonalisering och insikter för B2C- och B2B-upplevelser.
Identitetsmatchning för personer och konton
Funktioner för datarensning, identitetsmatchning och matchning av personer och konton kopplar ihop flera person- och kontoposter till enhetliga profiler.
Fullständig insikt i personer och konton
Med inblick i attribut och beteenden får ni en fullständig bild av kundernas identiteter på individnivå, kontonivå eller samlad segmentnivå.
Marknadsföringsvänlig segmentering
Tack vare användningsklara kontrollpaneler, avancerad dra och släpp-segmentering och ett användargränssnitt som optimerats med särskilda arbetsflöden för marknadsföring kan marknadsförarna hantera och bearbeta data effektivt utan att ta hjälp av IT-avdelningen.
Datasamarbete
Bygg integritetssäkra samarbeten med varumärken och publicerare med Segment Match och komplettera sedan egna data med parners datauppsättningar för att förbättra kvaliteten utan cookies.
Strömmande datainsamling
Hämta in data från olika kanaler och system för att skapa hyperaktuella profiler, få insikter och personalisera snabbare nedströms.
Standardiserad datataxonomi
Översätt personliga data såväl som företagsdata från alla källor till ett gemensamt, flexibelt språk så att de blir tillgängliga för alla team och system.
Hantering av leverantörstaggar
Hantera enkelt spretig taggning från olika leverantörer och skicka händelsedata till relevanta mål på serversidan.
Förenklad datahantering
Förenkla implementeringen med ett enda kodbibliotek och ett edge-nätverk, så att ni får mindre kodvolym att hantera, kortare implementeringstid och lägre ägandekostnad.
Användningsklara B2C- och B2B-kopplingar
Integrera med ett utbyggbart nätverk med olika partners och applikationer, både Adobes och fristående, med färdiga B2C- och B2B-kopplingar så att ni kan ta fram kampanjer och nå ut fortare.

Tolka informationen, oavsett källa.

Förenkla insamling, hantering och aktivering av data med en robust plattform, som samordnar fragmenterade personliga data och företagsdata, system och team, oavsett källa, kanal och enhet. Läs mer

Använd pålitliga och patenterade verktyg för datastyrning.

Adobe Real-Time CDP säkerställer en ansvarsfull marknadsföring i stor skala med verktyg som hjälper er att hantera datatillgång och dataanvändning, så att ni kan följa interna, regionala och branschspecifika regler. Läs mer

Datamärkning
Med användningsklara och anpassningsbara datataggar kan ni kategorisera och märka privata och offentliga data så att ni kan hantera datatillgång och -användning.
Verktyg för datapolicyer
Ta fram användningspolicyer för varje dataetikett, som identifierar lämpliga och olämpliga användningssätt eller mål.
Dataanvändning som följer reglerna
Försäkra er om att era datapolicyer följs med hjälp av automatiska aviseringar som talar om ifall data mappas till ett mål som strider mot någon policy.
Hantering av kundsamtycke
Verktygen för datastyrning gäller kända såväl som okända identifierare i både personliga data och företagsdata, vilket garanterar att kunderna tas bort från alla marknadsföringssatsningar som de väljer bort.
Datahärledning
Titta på härledningen för specifika data när de används och få aviseringar så att ni vet från vilka källor data hämtas innan ni aktiverar dem i alla kopplade verktyg.
Avancerade funktioner
Verktyg för varumärken där integritet är av avgörande vikt, inklusive stöd för HIPAA-beredskap så att varumärken kan förbättra profiler med så kallad Protected Health Information (PHI).
Aktivering av person- och kontoprofil
Färdiga B2C- och B2B-integreringar ansluter direkt till marknadsförings- och annonssystem så att ni kan aktivera i realtid och i stor skala.
Individuell personalisering
Samordna upplevelser för individualiserad personalisering i flera kanaler som drar nytta av aktuella person- och kontoprofiler.
Beteendestyrda upplevelser
Trigga automatiska svar och kampanjassociationer utifrån aktivitet (eller inaktivitet) på kund- och målkonton, som konverteringshändelser, formulärifyllnad och avanmälningar, med hjälp av realtidsprofiler för personer och konton.
Snabb och praktisk målgruppsaktivering
Färdiga strömningsmål ger ögonblicksaktuella kundupplevelser, inklusive personalisering på webbplatsen och i appen inom millisekunder.
Aktivering av betalda medier
Utöka målgruppen och engagera befintliga kunder med återmarknadsföring, utelämnanden och prospektering i betalda medier.

Aktivera B2C- och B2B-upplevelser utifrån realtidsdata.

Tack vare färdiga B2C- och B2B-integreringar med viktiga marknadsförings- och annonsapplikationer kan marknadsförarna personalisera person- och kontobaserade upplevelser utifrån realtidsdata och CDP-funktioner, och nå nya kunder samtidigt som de stärker relationen till befintliga kunder. Läs mer

Få arbetsflöden för marknadsföring som bygger på datavetenskap.

Fatta databaserade beslut och ta fram kundinsikter med funktioner för datavetenskap som automatiserar analyser och arbetsflöden för marknadsföring. Läs mer

Intelligenta arbetsflöden
Förbättra era arbetsflöden för datavetenskap och målgrupper med enhetliga person- och kontoprofiler så att ni kan skapa mer heltäckande, detaljerade och korrekta segment.
Driftsättning och testning
Med SDK:er för webben och för mobiler samt ad hoc-frågor kan ni enkelt förbereda, distribuera och samla in data med rätt testmekanismer på plats.
Personaliseringstestning och -optimering
Förbered, distribuera och samla in data enkelt med personaliseringsverktyg för testning och leverans på ägda webbplatser.
AI-drivna insikter och sannolikhetsberäkning
Använd AI för att identifiera individuella benägenhetsresultat, insikter och förutsägelser på profilnivå samt B2B-säljmöjligheter med prediktiva leadverktyg och kontobedömning ‒ allt konfigurerat med tanke på era affärsbehov.
Sammanhangsbaserade rapporter och mätvärden
Med hjälp av användningsklara rapporter, diagram och kontrollpaneler kan ni visualisera profiler, övervaka dataanslutningar och förstå segment från första början.

Utforska ytterligare Real-Time CDP-resurser

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtcdp-product-cards