Kunddataplattformens realtidsfunktioner

Vi har byggt vår kunddataplattform med realtidsfunktioner från grunden för att ge marknadsförare användbara, enhetliga profiler och verktyg så att de kan leverera relevanta, sammanhangsbaserade upplevelser till kunderna i realtid och i stor skala. Här tittar vi närmare på funktionerna.

Kunddataplattform med realtidsfunktioner (RTCDP) – Marquee

Låt marknadsförarna sköta profilerna

Ge marknadsföringsteamet verktyg som de kan använda för att skapa realtidsprofiler och hitta insikter som hjälper dem att leverera enhetliga kundupplevelser över alla kanaler, så att IT-avdelningen får mer tid åt annat.

Låt marknadsförarna sköta profilerna

Kombinera kända och okända data samt externa och interna data i en enhetlig profil, som kan användas för långsiktig personalisering.

Med funktioner för datarensning, identitetsmatchning och profilutbyggnad kan ni matcha flera poster till en och samma person utan cookies.

Med inblick i attribut och beteenden får ni en fullständig bild av kundernas identiteter på individnivå eller segmentnivå.

Tack vare användningsklara kontrollpaneler och ett användargränssnitt som optimerats med särskilda arbetsflöden för marknadsföring kan marknadsförarna hantera och bearbeta data effektivt.

Hämta in data från olika kanaler och system för att skapa hyperaktuella profiler, få insikter och personalisera snabbare nedströms.

Översätt data från alla källor till ett gemensamt språk så att de blir tillgängliga för alla team och system.

Hantera enkelt spretig taggning från olika leverantörer och skicka leverantörsdata till serversidan och andra relevanta mål.

Förenkla implementeringen med ett enda JS-bibliotek och ett edge-nätverk, så att ni får färre bibliotek att hantera, kortare implementeringstid och lägre ägandekostnad.

Integrera med olika partners och program, både Adobes och fristående.

Tolka informationen, oavsett källa.

Förenkla insamling, hantering och aktivering av data med en robust plattform, som samordnar fragmenterade data, system och team, oavsett källa, kanal och enhet.

Tolka informationen

Använd tillförlitliga verktyg för datastyrning.

Säkerställ ansvarsfull marknadsföring med verktyg som hjälper er att hantera datatillgång och -användning, så att ni kan följa interna, regionala eller branschspecifika regler.

Datastyrning

Med användningsklara och anpassningsbara datataggar kan ni kategorisera och märka privata och offentliga data så att ni kan hantera datatillgång och -användning.

Ta fram användningspolicyer för varje dataetikett, som identifierar lämpliga och olämpliga användningssätt eller mål.

Försäkra er om att era datapolicyer följs med hjälp av automatiska aviseringar som talar om ifall data mappas till ett mål som strider mot någon policy.

Verktygen för datastyrning gäller kända såväl som okända identifierare, vilket garanterar att kunderna tas bort från alla marknadsföringssatsningar som de väljer bort.

Färdiga och produktifierade integreringar ansluter direkt till marknadsförings- och annonssystem så att ni kan aktivera i realtid och i stor skala.

Tack vare profiler som uppdateras med strömmande data kan ni personalisera på individnivå över alla kanaler och miljöer.

Reagera på kundbeteenden, som konverteringshändelser eller avanmälningar, med profiler som alltid är aktuella.

Spara tid och leverera en bättre upplevelse genom att hantera alla data och kampanjer från ett och samma gränssnitt.

Med SDK:er för webben och för mobiler samt ad hoc-frågor kan ni enkelt förbereda, distribuera och samla in data med rätt testmekanismer på plats.

Aktivera upplevelser utifrån aktuella data.

Tack vare färdiga integreringar med viktiga marknadsföringsmål och -program kan marknadsförarna personalisera upplevelser utifrån realtidsdata och nå nya kunder samtidigt som de stärker relationen till befintliga kunder.

Aktivera upplevelser utifrån data

Få arbetsflöden för marknadsföring som bygger på datavetenskap.

Fatta databaserade beslut och ta fram kundinsikter med funktioner för datavetenskap som automatiserar analyser och arbetsflöden för marknadsföring.

Arbetsflöden för datavetenskap

Använd enhetliga kunddata för att skapa segment baserade på användningsexempel för målgrupper med hjälp av intelligenta arbetsflöden byggda särskilt för marknadsförare.

Utöka målgruppen och engagera befintliga kunder med återmarknadsföring, utelämnanden och prospektering i betalda medier.

Förbered, distribuera och samla in data enkelt med personaliseringsverktyg för testning och leverans på ägda webbplatser.

Få automatiserade insikter och sannolikhetsberäkning med AI-verktyg för kunder.

Med användningsklara rapporter kan du visualisera profiler och förstå segment.

Rekommenderas för dig

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.