#E8ECFE
#E8ECFE
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/videos/homepage/media_10fb715c1c80c69922b74ac4d6fe1b5ec79abf0c4.mp4

ADOBE REAL-TIME CDP

Bygg kundprofiler som ligger till grund för realtidsupplevelser.

Samla flerkanalsdata i kund- och kontoprofiler i realtid, redo för aktivering var som helst, samtidigt som ni respekterar kundernas önskemål.

Titta på översikten Ta en rundtur

Utforska funktionerna i Real-Time CDP.

Med Real-Time CDP, som bygger på Adobe Experience Platform, kan ni skapa värdefulla målgruppssegment för B2B- och B2C-användningsområden i realtid längs hela marknadsföringstratten utan cookie-filer från externa företag.

 1. Enhetliga profiler
 2. Målgruppshantering
 3. Marknadsföring utan cookie-filer
 4. Datastyrning
 5. Målgruppsaktivering
 6. Datasamarbete
active tab
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/videos/products/rtcdp/media_1df1a882569b40a632f76c000e96edb15453ccc68.mp4#_autoplay1

Sammanlänkade data för en realtidsbild av kunden.

Samla och normalisera kända och pseudonyma data i alla online- och offlinekällor för att skapa användbara realtidsprofiler för B2C- och B2B-kunder.

 • Försäkra er om att företagssystem och team använder enhetliga data.
 • Förstå kunderna oavsett vilken enhet de använder och öka på så sätt engagemanget.
 • Strömma data för realtidsinsikter och snabbare time to market.

Gå till enhetliga profiler


End-to-end audience management image

Målgruppshantering från start till slut.

Utöka och segmentera enhetliga profiler i realtid. Med hjälp av AI-drivna insikter kan ni skapa färdiga målgrupper så att kampanjerna riktar sig till rätt personer och är relevanta.

 • Höj effektiviteten med färdiga arbetsflöden som vet hur datakällorna används i målgrupperna och aktiveras nedströms till målen.
 • Hitta nya kunder och reagera snabbt på ändrade kundbeteenden med lookalike-målgrupper och benägenhetsberäkning som förutser sannolikheten för om leads och konton kommer att konvertera.
 • Hantera målgrupper centralt för hela verksamheten, även målgrupper som är inbyggda i andra program.
 • Öka era målgrupper med profiler som förenas från AWS Redshift, Azure Synapse, Databricks, Google BigQuery och Snowflake så att marknadsförarna kan kombinera batch- och realtidsanvändningsfall.

Gå till målgruppshantering


Marketing in a world without third-party cookies image

Marknadsföring i en värld utan externa cookies.

Effektivisera marknadsföringen i hela tratten genom att förse kanalerna med bättre underbyggda målgrupper.

 • Behåll kända besökare genom att koppla hållbara identifierare till kundprofiler.
 • Samarbeta säkert med betrodda partner med egna data och målgrupper.
 • Nå målgruppen med annonsfokuserade integreringar som inte förlitar sig på föråldrade identifierare.

Gå till marknadsföring utan cookie-filer

Data governance tools for the enterprise image

Datastyrningsverktyg för företag.

Hantera kunddata över alla verksamhetsområden från en enda central plattform.

 • Följ alla regler med hjälp av transparenta verktyg för inhämtning av samtycke, datamärkning, policyframtagning och dataanvändning.
 • Hindra användare från att aktivera känsliga data.
 • Hantera dataförfrågningar från konsumenter med både ett programmeringsgränssnitt och ett användarvänligt gränssnitt.
 • Visa datakällor och policyer innan målgrupper aktiveras.

Gå till datastyrning

Relevant and real-time customer experiences across channels image

Relevanta kundupplevelser i realtid över alla kanaler.

Aktivera B2C- och B2B-målgrupper i realtid i program från både Adobe och andra företag.

 • Leverera mer målinriktade kundupplevelser och personalisering för ögonblicksupplevelser.
 • Stärk flerkanalskampanjerna genom att aktivera båda kända och okända data.
 • Samordna kundresor med en lättanvänd arbetsyta.
 • Använd partnerdata, taktikböcker och en AI-assistent för att få bättre målgruppsaktivering.

Gå till målgruppsaktivering

Audience discovery without third-party cookies image

Lyft annonseringen genom att nå kunderna var de än är och mät effekten med säkerheten i fokus.

 • Identifiera värdefulla målgrupper för kampanjplanering och ta reda på var ni kan nå dem hos premiumutgivare.
 • Ge annonsörer och utgivare möjlighet att samarbeta för att leverera kampanjer som inriktar sig på och når önskade målgrupper över alla kanaler på bästa möjliga sätt.
 • Förstå hur kampanjer fungerar på en övergripande nivå samtidigt som ni skyddar kundernas integritet.

Gå till datasamarbete

linear-gradient(163deg, rgba(239,250,252,1) 0%, rgba(214,242,251,1) 100%)

Höj effektiviteten med AI-assistenten.

Effektivisera arbetsflödena och öka produktiviteten med den här lättanvända konversationsbaserade AI-assistenten.

Kom snabbt åt produktinformation, felsök problem eller lär dig mer om nya begrepp.

Utför arbetsuppgifter snabbare, vare sig det handlar om att utforska data eller få operativa insikter.

Läs mer

Boost efficiency with AI Assistant image

Forrester-rapport

Adobe gav en kombinerad avkastning på investeringen på 431 % för ledande företag.

Läs rapporten

Forrester report image

Lyfter resultatet för några av världens största företag.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/icons/products/real-time-customer-data-platform/RTCDP/home-depot-logo.svg | Home Depot-logotyp

”Vårt utökade samarbete med Adobe kommer att göra det möjligt för oss att förbättra kundupplevelsen ännu mer, driva personalisering i stor skala och ytterligare optimera Home Depot-upplevelsen både online och i butikerna.”

Melanie Babcock, Vice President för integrerade media på The Home Depot

Ta del av The Home Depots berättelse

Läs mer om Real-Time CDP.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/rtdcp/learn-more-about-rtcdp

Bättre tillsammans.

Koppla samman Adobes produkter och ta fram upplevelser som är vältajmade och rätt utformade för era kunder.

Condition / Notification graphic

Real-Time CDP + Adobe Journey Optimizer

Ta fram enhetliga profiler och användbara målgrupper samtidigt som ni skapar och levererar personaliserade kundupplevelser.

Läs mer

Email, paid search, text, print graphic

Real-Time CDP + Adobe Customer Journey Analytics

Utöka kundprofiler med insikter om beteenden över olika kanaler så att ni kan skapa och aktivera bättre målgrupper.

Läs mer

Personalization at scale graphic

Storskalig personalisering

Adobe kan hjälpa er att bygga in personaliserade upplevelser överallt.

Läs mer

Frågor? Vi har svaren.

Vad är CDP och vad gör det?
En kunddataplattform (CDP) är en programvarulösning som centraliserar era data från flera kanaler och system för att skapa en enda enhetlig kundprofil. Denna integrerade databas kombinerar realtidsinsikter från kundinteraktioner med skalbara hanteringsverktyg så att ni kan skapa meningsfullare upplevelser för era kunder.
Vad är Adobe Real-Time CDP?
Adobe Real-Time CDP är en applikationstjänst som är byggd ovanpå Adobe Experience Platform och som sammanför kända och okända kunddata så att ni kan skapa betrodda kundprofiler med förenklad integrering, intelligent segmentering och realtidsaktivering över den digitala kundresan.
Vad är kunddataintegrering och varför är det viktigt?

Konsumentdataintegrering är en serie protokoll och processer som kombinerar och organiserar kunddata från olika källor. CDI ansluter till flera databaser och importerar informationen till en enda sammanhållen plats.

Information som är samlad på en plats är lättare att hantera, komma åt och säkra. Och ännu viktigare, kunddata som är samlad på en plats förbättrar organisationens förmåga att analysera och visualisera data, och att göra det på kortast möjliga tid.

CDI är en oumbärlig del av varje affärsstrategi där besluten ska fattas baserat på kundbeteende.

Vad är likheterna och skillnaderna mellan CDP, CRM och DMP:er?

Största skillnaden mellan DMP, CDP och CRM är det huvudsakliga syftet varför kunddata lagras och organiseras. Beroende på om det gäller att hantera befintliga kunder, marknadsföra till potentiella kunder eller integrera informationen för att skapa en enhetlig kundprofil använder varje plattform data på olika sätt.

En kunddataplattform (CDP) skapar en robust, varierad bild av kunderna genom att samla in data från en mängd olika källor. En CDP kombinerar kunddata från er webbplats, kundtjänstinteraktioner, besök på mobilappen, fysiska besök i en butik och till och med en CRM eller DMP.

Fokus för en plattform för hantering av kundrelationsdata (CRM) är att hantera relationer med befintliga kunder och leads. Den hjälper er att organisera data som köphistorik, kundkontaktinformation och all kommunikation som skett med individen i fråga.

En datahanteringsplattform (DMP) hämtar data från tredje parter för att rikta in sig på målgrupper mer effektivt och segmentera viktiga attribut. Den fångar användardata, anonymiserar dem och utbyter dem sedan med andra företag för riktad annonsering.

Erbjuder Adobe Real-Time CDP kunddatahantering?
Ja. Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP) är ett enda sammanhållet system för kunddatahantering genom hela kundlivscykeln – från en potentiell kund som aldrig interagerat med varumärket tidigare till förstagångsbesökare på webbplatsen, återkommande besökare, konverterade kunder och lojala ofta återkommande kunder avseende olika produkter och tjänster på olika områden.