Adobe Real-Time Customer Data Platform

รวม เปิดใช้งาน และควบคุมข้อมูลด้านการตลาดแบบ B2C และ B2B ในแบบเรียลไทม์

Real-Time Customer Data Platform ของ Adobe ช่วยให้นักการตลาดสามารถเก็บ สร้างมาตรฐาน และรวมข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลด้านอาชีพที่รู้จักและเป็นนามแฝงเป็นโปรไฟล์แบบเรียลไทม์ โปรไฟล์ตามบุคคลหรือบัญชีเหล่านี้จะขับเคลื่อน B2B, B2C และประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าแบบผสมผสานในวงกว้าง

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Real-Time Customer Data Platform

รูปแบบข้อมูลเดียวที่สอดคล้องกัน
รวมข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลด้านอาชีพ หรือทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบภายใน ภายนอก ที่รู้จัก และเป็นนามแฝง โดยใช้การจัดหมวดหมู่มาตรฐานที่สามารถเปิดใช้งานได้แบบเรียลไทม์

โปรไฟล์ผู้คนและบัญชีแบบเรียลไทม์
รับโปรไฟล์ที่สมบูรณ์ พร้อมสำหรับความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องมาเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันด้วยตัวเอง

ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้งานได้สำหรับ B2C และ B2B
ตอบสนองทันทีต่อเหตุการณ์ลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้องไปยังจุดหมายใดๆ รวมถึงเว็บ อีเมล มือถือ และโซเชียล

การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลข้อมูล
การกำกับดูแลการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่สุดช่วยให้แบรนด์ใช้ข้อมูลได้อย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใสขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมการจัดการข้อมูลของตัวเองได้มากขึ้น

CDP เดียวสำหรับการจัดการสายธุรกิจทั้ง B2C และ B2B
เชื่อมต่อทั้งข้อมูล B2C และ B2B ของคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์แบบผสมผสานที่ประกอบด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคและด้านอาชีพที่อยู่รวมกัน ซึ่งจะค้นหาและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับทีมและสายธุรกิจต่างๆ

ตั้งใจสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อมอบพลังให้การตลาด B2C และ B2B ในระดับที่ต้องการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลสตรีม

โมเดลข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ยืดหยุ่น ใช้ได้กับทั้งการเชื่อมต่อใน Adobe และนอก Adobe

โครงสร้างข้อมูลที่อิงตามผู้คนและบัญชีซึ่งออกแบบมาสำหรับการตลาด B2B และ B2C

การสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ เป็นหนึ่งเดียว ผ่านระบบที่เชื่อมต่อกัน

คลังสุดสะดวกที่เก็บตัวเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่อิงตามผู้คนและบัญชีซึ่งมีมาให้ตั้งแต่แรก

การเก็บรวบรวมข้อมูลสตรีม

เครื่องมือสำหรับนักการตลาด

โปรไฟล์และการเปิดใช้งานแบบเรียลไทม์

โปรไฟล์บุคคลและบัญชีที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมีข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลด้านอาชีพ หรือข้อมูลทั้งสองประเภทรวมกัน

การแบ่งกลุ่มแบบลากและปล่อยที่ออกแบบมาเพื่อนักการตลาด B2C และ B2B

Identity Resolution ระดับบุคคลและบัญชีและการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับโปรไฟล์

การเปิดใช้งานแบบเรียลไทม์ในทุกช่องทางและสภาพแวดล้อม


การกำกับดูแลข้อมูลที่ได้สิทธิบัตร

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อความสบายใจ

การระบุแหล่งข้อมูลและการสร้างนโยบายเพื่อรับประกันการปฏิบัติตาม

การบังคับใช้อัตโนมัติเพื่อป้องกันการละเมิดนโยบาย

การติดตามการใช้งานข้อมูลที่สะดวกเพื่อการปรับเปลี่ยนที่ง่ายดาย

โปรไฟล์และการเปิดใช้งานแบบเรียลไทม์

ข้อมูล B2C และ B2B ที่อยู่รวมกัน

ข้อมูล B2C และ B2B ที่อยู่รวมกัน

CDP เดียวที่ใช้กับธุรกิจหลายสายงาน

ข้อมูลผู้บริโภคและด้านอาชีพที่อยู่รวมกันภายใน CDP ที่เป็นหนึ่งเดียว

โปรไฟล์บุคคลแบบผสมผสานที่มีทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติผู้บริโภคและด้านอาชีพ

การแบ่งกลุ่มตามบุคคลและบัญชีที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล B2C และ B2B

บทความที่แนะนำ

บล็อก

Real-Time CDP, ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าแบบเรียลไทม์

รวมข้อมูลที่รู้และไม่รู้เพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งผ่านทุกช่องทาง

บล็อก

แก้ปัญหาแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า

CDP แบบเรียลไทม์ช่วยให้นักการตลาดสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาและระบบทั้งหมด แล้วเปิดใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ 

มาพูดคุยกันว่า Adobe Real-Time CDP สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง