Webbplatspersonalisering

Ni kan använda webbplatspersonalisering för att leverera anpassade upplevelser till besökare baserat på användar- och beteendedata. Ge besökarna unika upplevelser som är skräddarsydda efter deras behov och önskemål i stället för en statisk, allmängiltig upplevelse.

Förstå utmaningarna med webbplatspersonalisering.


Även om ni förstår värdet av webbplatspersonalisering kan utmaningarna stå i vägen för en framgångsrik implementering.

Brist på passande personaliseringsteknik.

Brist på passande personaliseringsteknik.

Mätning av personaliseringens effekt.

Mätning av personaliseringens effekt.

Spridda data.

Spridda data.

Osammanhängande innehålls- och kanalhantering.

Osammanhängande innehålls- och kanalhantering.

Se hur webbplatspersonalisering gynnar er.

 

Trots personaliseringsutmaningarna kan ni implementera en strategi för webbplatspersonalisering som leder till flera fördelar för företaget och era målgrupper.

Läs mer ›

Ökat besökarengagemang.

Ökat besökarengagemang.

Webbplatsanvändarna är mer benägna att engagera sig snabbare och på ett mer hållbart sätt när de exponeras för personaliserat innehåll och personaliserade erbjudanden. I takt med att engagemanget förbättras ger det allt bättre underlag för djupare personalisering.

Bättre kundupplevelser.

Bättre kundupplevelser.

Personaliserat innehåll och personaliserade erbjudanden är mer tilltalande för konsumenterna, vilket ger en bättre upplevelse som leder till lägre avhopps- och bortfallsfrekvenser – och mer tid på webbplatsen.

Ökning av antalet konverteringar.

Ökning av antalet konverteringar.

Personaliserade webbplatsupplevelser omvandlar leads till kunder snabbare med innehåll som ökar konverteringsgraden mer än de som levererar en vanlig upplevelse.

Större livstidsvärde för kunder.

Större livstidsvärde för kunder.

Genom att personalisera webbplatsupplevelsen kan ni få nöjdare kunder, som har större förtroende för er och därmed får ett ökat livstidsvärde.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Med Adobe Target kan ni testa, målinrikta, mäta och optimera personaliserade webbupplevelser. Ni kan också leverera till stationära och mobila enheter, vilket leder till högre avkastning, bättre engagemang och större värde under hela kundens livscykel.


 

Webbplatspersonalisering hjälper er att sticka ut i mängden.


Se hur Adobe hjälper dagens varumärken att bygga fullständiga personaliserade upplevelser.

 

Vi har kunnat upptäcka problem som kunderna kämpat med och åtgärdat dem med hjälp av Adobe Target.

”Vi har kunnat upptäcka problem som kunderna kämpat med och åtgärdat dem med hjälp av Adobe Target.”

– Giles Richardson,
analyschef för nätbanken, Royal Bank of Scotland

När det gäller konverteringar har vi fått en ökning från 17 till 200 procent.

”När det gäller konverteringar har vi fått en ökning från 17 till 200 procent.”

– Trisha Martinez,
chef för digital marknadsföring, Ford

Vanliga frågor och svar om webbplatspersonalisering.

Varför är det viktigt med webbplatspersonalisering?
Konsumenterna förväntar sig personaliserade upplevelser i nyhetsflöden, sociala nätverk och videokanaler. Ni måste uppfylla de här förväntningarna överallt för att behålla nöjda kunder och minska bortfallet.

Hur fungerar webbplatspersonalisering?
Ni levererar riktat, unikt innehåll till era kunder med hjälp av integrerade marknadsföringsverktyg. Det gör ni med hjälp av regelbaserade eller automatiserade metoder som bygger på analysstatistik och målgruppsprofiler.

Kan personaliseringen automatiseras?
Ja. Adobe Target har automatiserade, självlärande testnings- och målinriktningsfunktioner som kör A/B-tester, sökdriven varuexponering och optimering av mobilupplevelser.

Vad är det som gör att personalisering fungerar?
Framgångsrika personaliseringskampanjer bygger på anonyma och verifierade data som hämtas från analys- eller optimeringsverktyg, partnerdatabaser och andra företag som tillhandahåller data.

Hur vet vi att personaliseringen är framgångsrik?
Oftast kan ni använda mätvärden som konvertering, övergivna varukorgar, avhoppsfrekvens och klickfrekvens för att utvärdera personaliseringskampanjer. Varumärken kan också använda nyckeltal som passar deras unika affärsbehov.

Hur kan vi personalisera upplevelser för anonyma besökare?
Ni kan använda sammanhangsbaserade data, som sökmotor, hänvisningskälla, IP-adress och enhet, för att anpassa upplevelser. Ledande lösningar kan skapa anonyma användarprofiler från den första kontaktytan till alla efterföljande digitala interaktioner.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.