Marknadsföringsanalys

Med hjälp av marknadsföringsanalyser kan ni optimera digitala upplevelser, mäta marknadsföringskampanjer och få en djupare förståelse för era kunder, från förvärv till lojala kunder.

Det är en utmaning att skapa värde från marknadsföringsanalyser.

 

Att omvandla data till åtgärdbara insikter kan vara överväldigande, och ni kan stöta på flera olika utmaningar längs vägen.

Påvisa marknadsföringsaktiviteternas lönsamhet.

Påvisa marknadsföringsaktiviteternas lönsamhet.

Skapa en enhetlig kundprofil.

Skapa en enhetlig kundprofil.

Skapa upplevelser som kunderna älskar.

Skapa upplevelser som kunderna älskar.

Samla data från olika källor.

Samla data från olika källor.

Omvandla marknadsföringsdata till mer meningsfulla relationer.

 

Tack vare marknadsföringsanalyser behöver ni inte längre gå på magkänslan utan kan i stället fatta smarta databaserade beslut.

Läs mer ›

Få en heltäckande bild av kunden.

Få en heltäckande bild av kunden.

Med en lösning för marknadsanalys som kopplas till en datahanteringsplattform kan ni spåra interaktioner och beteenden över flera kanaler – mobilen, webben, offline, hos partner och andra företag – vilket ger djupare insikter om målgrupperna och en heltäckande bild av kunderna.

Leverera mer engagerande upplevelser.

Leverera mer engagerande upplevelser.

Insikter från inbyggda rapporter och ad hoc-rapporter underlättar personaliseringen, så att ni kan optimera innehåll, erbjudanden, produkter och upplevelser i realtid och erbjuda en friktionsfri och enhetlig kundresa oavsett enhet, plats, kanal och tidpunkt.

Mät marknadsföringsaktiviteterna.

Mät marknadsföringsaktiviteterna.

Marknadsföringsanalyser mäter kundaktiviteten över kanaler och enheter, från förvärv till lojala kunder. Tack vare funktioner som kundattribuering, avvikelseidentifiering och kohortanalys kan ni visa hur lönsam marknadsföringen är och fördela budgeten bättre.

Berika era data och aktivera era målgrupper.

Berika era data och aktivera era målgrupper.

En integrerad lösning för marknadsföringsanalys hjälper er att berika era beteendedata med offlinedata eller data från tredjepartsföretag för att få insikter om kampanjer och kunder. Utifrån de här insikterna kan ni sedan hitta nya målgrupper och aktivera dem.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.

 

Utnyttja styrkan och funktionerna i Adobe Analytics och få de kundinsikter ni behöver för att leverera de bästa upplevelserna i rätt ögonblick. Upptäck nya saker och hantera kundernas resa med en komplett uppsättning analysverktyg. 


 

Konkret, användbar information är basen för all verksamhet som sätter kunden först.

 

Ta reda på hur Adobes kunder får ut mer av sina kunddata med hjälp av Adobe Analytics.

 

Tack vare Adobe Analytics kan vi spåra all statistik online, i mobilappar och på våra webbplatser.

”Med Adobe Analytics kan vi spåra all vår statistik – online, i mobilappar och på vår webbplats – så att vi kan använda dessa data för att utforma bättre strategier för vårt team.”
– Aaron LeValley,
chef för digital strategi och analys, AEG Sports

En av de stora utmaningarna är att gå igenom alla data.

”En av de stora utmaningarna är att gå igenom alla data. Huvudskälet till att vi valde Adobe var möjligheten att segmentera och att skapa realtidsrapporter.”
– David Williams,
chef för kundanalys, ASOS

Vanliga frågor och svar om marknadsföringsanalys.

På vilket sätt underlättar marknadsföringsanalys vår kanalhantering?
Ni har större möjlighet att identifiera de bästa kanalerna för att nå era målgrupper och fördela marknadsföringsbudgeten på ett intelligent sätt för att maximera resultatet.

Kan vi integrera alla kanaldata i en enda instrumentpanel?
Ja. Adobe Analytics slår samman data från traditionella digitala källor och offlinekällor, samt data från nya kanaler som sakernas internet, för att generera meningsfulla visualiseringar som kan delas mellan olika team.

Marknadsföringsanalys låter riktigt bra, men hur kan jag visa att det ökar försäljningen?
För många varumärken är det fortfarande en utmaning att attribuera marknadsföringsupplevelser korrekt, men med Analytics är det enklare att identifiera viktiga kontaktytor, händelser och interaktioner som ger en tydligare bild av kundresan.

På vilket sätt är Adobe Analytics bättre än andra ledande analyslösningar?
Visst genererar många analyslösningar användbara insikter, men Adobe Analytics går ett steg längre genom att använda datavetenskap som lyfter er över datainsamling och ger er insikter som ni kan agera på.

Kan marknadsföringsanalyser hjälpa oss att ligga steget före kunderna genom att förutse framtida behov?
Ja, i vissa fall. Adobe Analytics använder funktioner från datavetenskapen för att analysera och förutsäga beteenden, så att ni kan automatisera optimeringen av framtida upplevelser och skapa bättre engagemang som leder till en högre konverteringsgrad.

Vi använder mycket video. Kan marknadsföringsanalys hjälpa oss att tjäna pengar på våra videokanaler och kampanjer?
Ja. Med Adobe Analytics kan ni mäta aktivitet från mobilappar, mobilwebben, videofilmer och till och med offlinedata. Vi registrerar och rapporterar om alla era data över olika kanaler på ett enda ställe, vilket ger er större möjlighet att öka annonsintäkterna och leverera det videomaterial som ger störst effekt.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.