Datahanteringsplattform (DMP)

En datahanteringsplattform sammanfogar de kontaktytor och egenskaper som definierar era kunder och avslöjar kundernas resor med ert varumärke. Ni kan använda denna information för att skapa unika målgruppsprofiler för vassare målinriktning och mer personaliserade upplevelser.

Pandemin har förändrat
vårt behov av IT.  

I 2021 års rapport om tekniktrender kan du läsa om den nya roll som IT spelar när företagen satsar på digital omvandling. 

Effektiv datahantering är att övervinna utmaningar.

 

Att förstå företagets alla data är ingen liten uppgift. Utan en högklassig plattform för datahantering kan ni ställas inför stora utmaningar.

Datasäkerhet och åtkomstkontroll.

Datasäkerhet och åtkomstkontroll.

Sammanlänkning av isolerade datalager.

Sammanlänkning av isolerade datalager.

Svårt att få användbara data.

Svårt att få användbara data.

Datahantering i stor skala.

Datahantering i stor skala.

Med alla pusselbitar på plats ser ni människorna bakom era data.

 

Sätt datahantering i centrum för marknadsföringen och förvandla kontaktytor till kundinsikter.

Läs mer ›

Centraliserad, strukturerad datakontroll.

Centraliserad, strukturerad datakontroll.

En plattform för datahantering samlar in egna data från försäljningsställen, CRM-system, webben, e-post och andra källor, så att ni kan leverera ett enhetligt budskap över alla kanaler. Med en plattform för datahantering blir det lättare för alla team att arbeta med samma målgruppsmodeller för att skapa en enhetlig upplevelse.  

Identitetshantering över olika team.

Identitetshantering över olika team.

Ni kan hantera identiteter över alla enheter på ett smidigt sätt och därmed leverera en djupare personalisering. Med en plattform för datahantering kan ni länka profiler till enheter så att ni får en helhetsbild av era kunder och de enheter de använder för att interagera med ert varumärke.

Målgruppsmodellering för nya möjligheter.

Målgruppsmodellering för nya möjligheter.

Hitta likheter bland kohorter som gör det möjligt för er att hitta likartade målgrupper och nå nya kunder genom att använda insikterna och beteendena hos era bästa kunder.

Tjäna pengar på data.

Tjäna pengar på data.

Att samla in, strukturera och sälja egna målgruppsdata tillför företaget värde när er analysinvestering leder till extra inkomstströmmar.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.

 

Identifiera, segmentera och aktivera målgrupper med precision och tillförsikt med Adobe Audience Manager. Med insikter från data över flera kanaler, system och team kan ni förbättra och utöka upplevelser och kampanjer enkelt och snabbt samtidigt som ni stöder era affärsmål. 


 

Bättre målgruppsanpassning med Adobes datahanteringsplattform.

 

Ledande varumärken använder data med Audience Manager för att förbättra upplevelser och optimera kampanjer.

Vi har många olika team som vill använda data.

”Vi har många olika team som vill använda data. Det finns så många fler möjligheter när vi kan koppla vår datahanteringsplattform till vårt webbteam och till våra e-postteam.”
– Shelley Wise,
chef för varumärkesmarknadsföring, Princess Cruises

Att leva upp till vad konsumenten förväntar sig av oss är utmanande.

”Att leva upp till vad konsumenten förväntar sig av oss är utmanande. Det hade aldrig gått att identifiera människor utan Adobe Audience Manager. Responsen har varit fantastisk.”
– Chris Reynolds,
chef för data- & marknadsanalys, Condé Nast

Vanliga frågor och svar om datahanteringsplattformar.

Vilket team i organisationen bör övervaka datahanteringsplattformen?
Det varierar beroende på organisation, men datahanteringsplattformar hanteras ofta av ett marknadsföringsteam i nära samarbete med tvärfunktionella intressenter, vilka kan omfatta olika grupper inom IT, kundinsikter, produkthantering eller verksamhetsutveckling.

Kan vi integrera Adobes datahanteringsplattform med lösningar från andra företag?
Ja. Adobe Audience Manager har robust server till server-integrering med ledande lösningar, inklusive andra dataleverantörer och dataaktiveringspartners.

Kan en datahanteringsplattform hjälpa oss att utöka vår målgruppsanpassning?
Ja. Med hjälp av lookalike-modellering kan ni identifiera fler potentiella kunder som bör behandlas som värdefulla.

Bör vi införa en policy för dataadministration innan vi skaffar en datahanteringsplattform?
Ja. För att få ut så mycket som möjligt av er investering är det viktigt att ni skapar policyer för dataadministration innan ni implementerar en datahanteringsplattform eller parallellt med implementeringen. På så sätt arbetar alla intressenter utifrån samma principer och rätt data utnyttjas av Audience Manager.

Hur identifierar vi målgrupper med Adobe Analytics?
Adobe Audience Manager är nära integrerat med Adobe Experience Cloud och därför kan ni skicka data om värdefulla målgrupper till datahanteringsplattformen för behandling och sedan dela den bearbetade informationen över alla era kanaler.

Vilka är de viktigaste säkerhetsfrågorna när det gäller datahanteringsplattformar?
Ni vill ha fullständig insyn och kontroll när ni använder data, aktiverar data och hanterar användarbehörigheter.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.