Logotyp Adobe + IBM

Adobe och IBM

Ett utökat samarbete för att hjälpa globala företag att leverera säkra upplevelser i världsklass.

Adobe och IBM® tar en förnyelse av kundupplevelsen till branscher där datasäkerhetskrav och regelefterlevnad tidigare har varit hinder, tack vare Adobe Experience Manager som är baserat på Red Hat® OpenShift® och IBM Cloud for Financial Services™.

Kundupplevelser som driver tillväxt

Kundupplevelser som driver tillväxt

IBM iX®, affärsdesigndelen av IBM Services, erbjuder integrerade konsulttjänster för kundupplevelser med Adobe Creative Cloud, Experience Cloud och Document Cloud och hjälper företag att designa, implementera och skala personaliserade realtidsupplevelser som driver tillväxt.

Säkra, meningsfulla upplevelser som efterlever reglerna

Integreringen av Adobe Experience Manager med det mycket säkra IBM Cloud for Financial Services gör att företag kan leva upp till höga säkerhetskrav och sträng regelefterlevnad. De kan även samla de realtidsdata som krävs för att skapa relevanta upplevelser vid rätt tidpunkt längs hela kundresan, så att företagen kan stödja ännu fler typer av verksamhetskritiskt innehåll och upplevelsehanteringsbehov.

Kundupplevelser som driver tillväxt
Kundupplevelser som driver tillväxt

Flexibilitet tack vare öppen källkod

Adobe Experience Manager certifieras och levereras med RedHat OpenShift-plattformen så att alla företag får flexibiliteten att hantera, komma åt och dra nytta av kunddata i vilken miljö de vill, inklusive lokalt och i flera offentliga moln. 

Se hur State Street Global Advisors gick över till en upplevelseledd, kundcentrerad strategi.

Adobe-logotyp

Funktioner i Experience Manager

• Datadriven marknadsföring och personaliserade upplevelser

• Realtidskundprofiler och kundresehantering

• AI-stödd innehållshantering och kompatibla digitala format

IBM      logotyp

IBM-funktioner

• Säkra molntjänster för reglerade branscher

• Heltäckande konsulttjänster för digital omvandling av globala företag

• Ledare inom kundupplevelseutformning och -implementering, inklusive språksystem för enterprisedesign

Red Hat-logotyp

Red Hat-funktioner

• Programvara som bygger på öppen källkod och som kopplar samman flera molnmiljöer och lokala datacenter

• Hybridmolnlösning för att hantera, säkra och skalanpassa komplexa miljöer