Flerkanalsmarknadsföring

Med en flerkanalsbaserad marknadsföring kan ni leverera enhetliga och relevanta upplevelser till målgrupperna i alla kanaler, både online och offline.

Att orkestrera kampanjer över flera kanaler avslöjar tekniska och organisatoriska hinder.

 

Användningen av flerkanalsmarknadsföring har varit en utmaning för organisationer som tidigare har arbetat med kanalspecifika strategier. 

Olikartade teknologilösningar.

Olikartade teknologilösningar.

Isolerade datalager.

Isolerade datalager.

Mål utan koppling till varandra.

Mål utan koppling till varandra.

Vattentäta skott i organisationen.

Vattentäta skott i organisationen.

Harmonisera er flerkanalsmarknadsföring.

 

När ni övervinner de kanalspecifika utmaningarna kan ni uppnå många fördelar genom att samordna era kampanjer.

Läs mer ›

Bättre kundupplevelser.

Bättre kundupplevelser.

Att leverera samordnade flerkanalsupplevelser innebär ett större engagemang, eftersom målgrupperna gläds och belönas med upplevelser som är mer meningsfulla och enhetliga oavsett kanal, enhet eller geografisk plats.

Enhetlig kundvy.

Enhetlig kundvy.

När ni kopplar samman data som hämtats in över flera olika kanaler kan ni få en sammanhängande bild av era kunder. Denna bild kan ni dela mellan kampanj-, kanal- och produktteam för att optimera upplevelserna över alla kanaler, enheter, platser, interaktionstider och mer.

Snabbare förvärv. Trognare kunder.

Snabbare förvärv. Trognare kunder.

Upplevelseoptimering som kopplar ihop kanaler och enheter på ett personligt, relevant och sammanhangsbaserat sätt ger kortare värvningstider. Ni får trognare kunder samtidigt som bortfallet minskar när era kunder interagerar med allt mer meningsfulla upplevelser vart de än befinner sig.

Förbättrad kundlojalitet och fler förespråkare.

Förbättrad kundlojalitet och fler förespråkare.

Kunder som upplever en sammanhängande och enhetlig resa med ert varumärke blir mer lojala och mer övertygade förespråkare, eftersom ni vinner deras förtroende och uppfyller deras förväntningar på fortsatt enastående upplevelser.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.

 

Med Adobe Campaign kan ni omvandla osammanhängande upplevelser till en samspelt mix av innehåll, budskap och erbjudanden, som är relevanta och möter målgrupperna där de vill, när de vill.


Flerkanalsmarknadsföring förändrar spelplanen för Adobes kunder.

 

Se hur ledande varumärken länkar samman sina marknadsföringskanaler för att berika kundernas upplevelser.

 

Den lösning vi använder mest idag är Adobe Campaign.

”Den lösning vi använder mest idag är Adobe Campaign. Verktyget gör det möjligt för oss att leverera rätt budskap vid rätt tillfälle.”
– Romain Roulleau,
Senior VP of E-Commerce, Accor Hotels

Med Adobe Campaign kan vi nå medlemmar oavsett vilken kanal de arbetar med.

”Med Adobe Campaign kan vi nå medlemmar oavsett vilken kanal de arbetar med. Det är ett riktigt bra sätt för oss att synkronisera våra meddelanden.”
– John Sahagian,
VP of Marketing, Baxter Credit Union

Vanliga frågor och svar om flerkanalsmarknadsföring.

Hur hjälper vi våra målgrupper att fatta rätt beslut om vårt varumärke?
Möt dem i de viktiga stunder när de behöver hjälp genom att leverera enhetliga, värdefulla och relevanta upplevelser via alla kanaler. Ta chansen att vägleda era användare längs hela kundresan.

Just nu rapporterar vi resultatet för olika kanaler separat. Hur kan Adobe hjälpa oss?
Adobe Campaign kan integreras med Analysis Workspace, en funktion i Adobe Analytics, för att generera förformaterade rapporter och ad hoc-rapporter för alla kanalaktiviteter, budgetar och resurser, så att era team får en enhetlig bild av resultatet.

Kan vi automatisera kampanjer och ändå vara effektiva ifråga om att fördjupa våra kundrelationer?
Ja. Tack vare integreringarna mellan Adobe Campaign och Adobe Experience Cloud får ni en fullständig bild av interaktionerna över olika kanaler samt kampanjverktyg som automatiserar upplevelseleveransen baserat på djupare kundinsikter, vilket hjälper er att få bättre kontakt med kunderna.

Vi fokuserar på personalisering för att förbättra våra kampanjer. Kan vi personalisera effektivt över flera olika kanaler?
Ja. Med Adobe Campaign kan ni till exempel personalisera e-post, webbannonser, direktreklam och upplevelser i mobilappar med hjälp av delade målgruppsprofiler som avslöjar insikter om kundbeteenden och önskemål.

Kan flerkanalsmarknadsföring förbättra våra återmarknadsföringsaktiviteter?
Ja. Den mest värdefulla möjligheten att återengagera kunder är 30 till 90 minuter efter ett engagemang. Ni behöver en ledande verktygslåda, som Adobe Experience Cloud, som kan sammanlänka analys, datahantering, kampanjautomatisering och målgruppsinriktning så att ni snabbt kan reagera på interaktioner med personliga och relevanta upplevelser.

Kan vi sekvensera hur vi vill att våra kunder ska interagera med vårt varumärke?
Ja. Med rätt plattform kan ni definiera sekvenser över alla era sammanlänkade kanaler via ett enda gränssnitt. Ni kan även segmentera målgrupperna baserat på önskemål och beteenden.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.