Kanalöverskridande marknadsföring

Kanalöverskridande marknadsföring skapar en unik, ömsesidigt givande kundupplevelse av ert varumärke i online- och offlinekanaler i stället för fragmenterade, osammanhängande upplevelser i åtskilda kanaler.

Se var ni är på mognadskurvan för e-postmarknadsföring. Gör utvärderingen ›

Det är inte alltid enkelt att lyckas med kanalöverskridande marknadsföring.

 

Att leverera en smidig upplevelse för målgrupper över online- och offlinekanaler kan vara knepigt av flera skäl.

Osammanhängande data.

Osammanhängande data.

Vattentäta skott i organisationen och osammanhängande teknologier.

Vattentäta skott i organisationen och osammanhängande teknologier.

Långsam utveckling och distribution av innehåll.

Långsam utveckling och distribution av innehåll.

Brist på automatiserad marknadsföringsrespons.

Brist på automatiserad marknadsföringsrespons.

Leverera en flerkanalsupplevelse som uppfyller kundernas förväntningar.

 

Varumärken som övervinner utmaningarna med att implementera en flerkanalsstrategi skapar bättre varumärkesupplevelser.

Läs mer ›

Smartare kundinsikter.

Smartare kundinsikter.

Samla in, strukturera och analysera data från alla era kanaler, så att ni får en bättre bild av målgruppens önskemål, beteenden och egenskaper och snabbare kan värva kunder.
 

Trognare kunder som kommer tillbaka ofta.

Trognare kunder som kommer tillbaka ofta.

Med en sammanhängande flerkanalsstrategi kan ni leverera de upplevelser kunderna vill ha och på så sätt få större varumärkeslojalitet, trognare kunder och lägre bortfall.

Snabbare förvärv.

Snabbare förvärv.

Bygg upp och vårda relationer snabbare genom att bygga bort vattentäta skott och leverera automatiserade, personaliserade upplevelser i rätt sammanhang, så att ni kan stärka kundrelationerna tidigare.

Härliga upplevelser som konverterar.

Härliga upplevelser som konverterar.

Att skapa en enhetlig, flytande upplevelse som överraskar och glädjer era kunder ökar engagemanget och leder till fler konverteringar.
 

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.


Adobe Campaign underlättar arbetet med flerkanalsmarknadsföring som sätter kunderna först och uppfyller deras förväntningar överallt. Tack vare Adobe Experience Cloud-integreringar kan ni leverera en enhetlig och friktionsfri kundresa.


Framgångsrika varumärken levererar enhetliga upplevelser till engagerade målgrupper.

 

Ledande varumärken kopplar samman kanaler och effektiviserar på så sätt arbetet med att skapa, testa, mäta och leverera upplevelser.

Ett flerkanaligt arbetssätt är en absolut nödvändighet för våra kundrelationer.

”Ett flerkanaligt arbetssätt är en absolut nödvändighet för våra kundrelationer. Sky valde Adobes teknologier eftersom de representerar det allra bästa, oavsett om det gäller analysverktyg, kampanjhantering eller personalisering.”
– Rob McLaughlin,
chef för digital analys, Sky

 

Det finns två aspekter ifråga om kanalutveckling.

”Det finns två aspekter ifråga om kanalutveckling. För det första måste ledningsgruppen ha ett flerkanalstänk. Dessutom måste alla upplevelser och all varumärkesprofilering var enhetlig, det måste vara en enda upplevelse.”
– Thomas Vaarten,
e-handelschef, A.S. Adventure

Vanliga frågor och svar om kanalöverskridande marknadsföring.

Hur förbättrar vi vår flerkanalsmognad och blir ett upplevelseföretag?
Sammanställ dataresurser, samla mätresultat och rapporter och automatisera marknadsföringsprocesserna, så att hela marknadsföringsorganisationen har full överblick över alla målgrupper och kan leverera upplevelser dynamiskt.

Vi vet att konsumenterna inte är statiska. Så hur undviker vi avhopp under kundresan?
Använd en marknadsföringsplattform som ger flexibilitet med djupa målgruppsinsikter, så att ni kan identifiera skiftande trender och anpassa er till förändrade målgruppsbehov med möjlighet att starta, stoppa, pausa och starta om kampanjer.

På vilket sätt hjälper Adobe oss att leverera en flerkanalsupplevelse?
Adobe Campaign kan sammanställa data från alla kanaler och system (CRM, POS) i en enda integrerad kundprofil. Använd profildata för att samordna online- och offlineupplevelser som är enhetliga och riktade till rätt målgrupp.

Kan vi länka annonskampanjer till kampanjer i andra kanaler?
Ja. Adobe Advertising Cloud kopplar samman kampanjhanteringen i Adobe Campaign med programmatiska annonsinköp i Advertising Cloud för att leverera relevanta webbannonser som uppfyller behov baserat på tidigare åtgärder och personliga egenskaper.

Vi måste agera i realtid om vi ska lyckas med vår strategi för kanalöverskridande marknadsföring. Kan ni hjälpa oss med det?
Ja. Med Adobe Campaign kan ni interagera med kunderna vid rätt tillfälle och med rätt erbjudande baserat på deras beteende. Integreringar med Adobe Analytics ger information i realtid, så att ni kan leverera de mest relevanta upplevelserna i rätt sammanhang.

Hur optimerar Adobes lösningar upplevelserna för att förbättra resultatet över olika kanaler?
Tack vare tätt sammansvetsade integreringar inom Adobe Experience Cloud kan ni förstå kundbeteenden, segmentera målgrupper, testa och mäta innehåll och erbjudanden samt leverera dynamiskt optimerade upplevelser över olika kanaler och enheter.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.