Uppförandekod för Adobe Developers Live

Den virtuella konferensen Adobe Developers Live arbetar för att alla ska få en rolig, engagerande och säker upplevelse. Alla deltagare, talare, sponsorer, återförsäljare och all Adobe-personal (”medverkande”) måste följa uppförandekoden för Adobe Developers Live.

Genom att delta i Adobe Developers Live samtycker du till att följa denna uppförandekod.

Den som bryter mot denna uppförandekod kan portförbjudas av organisatörerna efter deras gottfinnande.


Adobe har en nolltoleranspolicy och tolererar inga trakasserier eller kränkande beteende gentemot någon medverkande. Det omfattar, men är inte begränsat till, följande:

  • medvetna hot, förföljelser (s.k. stalking) eller trakasserier;
  • pornografiskt material eller barnförbjudet innehåll (av sexuell eller våldsam typ);
  • störande beteende, särskilt under föredrag, presentationer, event eller aktiviteter;
  • hatiskt eller mycket kränkande innehåll, bland annat personliga förolämpningar eller innehåll som går till angrepp mot eller avhumaniserar en person på grund av kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga, fysiskt utseende, ras, religion eller politisk tillhörighet;
  • grovt språk;
  • skräppost;
  • vilseledande, bedrägligt eller falskt innehåll;
  • olagligt innehåll eller olagliga aktiviteter.


Om du är osäker håller du en positiv och professionell ton och tänker efter innan du delar information med andra medverkande. Rapportera kränkande innehåll eller beteende till developerevents@adobe.com.

Vi ber alla medverkande att hjälpa till att skapa en säker, hjälpsam och inkluderande miljö och ser fram emot att ses på konferensen.