จรรยาบรรณของ Adobe Developers Live

การประชุมเสมือนจริงของ Adobe Developers Live จัดขึ้นเพื่อมอบกิจกรรมที่สนุกสนาน มีส่วนร่วม และปลอดภัยสำหรับทุกคน ผู้เข้าร่วม วิทยากร ผู้สนับสนุน ผู้ขาย และพนักงานของ Adobe (“ผู้เข้าร่วม”) ทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ Adobe Developers Live

เมื่อเข้าร่วม Adobe Developers Live แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้

ใครก็ตามที่พบว่าละเมิดจรรยาบรรณนี้อาจถูกเชิญออกตามดุลยพินิจของผู้จัดประชุม


Adobe มีนโยบายไม่อนุโลม และจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมคุกคามหรือล่วงละเมิดต่อผู้เข้าร่วมใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

  • การข่มขู่โดยเจตนา การสะกดรอยตาม หรือการล่วงละเมิด
  • เนื้อหาลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง (ลักษณะทางเพศหรือความรุนแรง)
  • พฤติกรรมก่อกวน โดยเฉพาะในระหว่างการพูดคุย การนำเสนอ งานกิจกรรม หรือกิจกรรมต่างๆ
  • เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังหรือสร้างความไม่พอใจอย่างมาก รวมถึงการดูหมิ่นหรือเนื้อหาที่โจมตีหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ในเรื่องเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ รูปลักษณ์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง
  • คำหยาบคาย
  • สแปม
  • เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือหลอกลวง
  • เนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย


หากมีข้อสงสัย โปรดคิดในแง่บวกและเป็นมืออาชีพ และคำนึงถึงข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ โปรดรายงานเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปที่ developerevents@adobe.com

เราขอให้ผู้เข้าร่วมทุกคนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนการไม่แบ่งแยก และเราคาดหวังว่าคุณจะเข้าร่วมการประชุม