Breakouts

B2B

Engagera enkelt: Utforma ett smart stimulansprogram

Jenn DiMaria – Digital Pi

Om rapporterna i Marketo Engage var helt beroende av ett programmedlemskap, så skulle varje enskild satsning behöva kopplas till sitt eget program för att bli rättvisande. Spoilervarning: det är exakt så det är, och det är så ni ska köra er instans. Högt engagemang och användbara rapporter bygger på att vartenda litet innehållsfragment, särskilt i stimulanskampanjer, kan återkopplas till sitt program. Då vet du vilka satsningar som lockar människor till innehållet och kan försäkra dig om att ni inte ger samma person samma innehåll gång på gång. Ta en titt under huven på Marketo och ta reda på hur ni utformar en smart stimulansstrategi för maximalt engagemang och rättvisande rapporter.

Efter den här sessionen vet du hur ni ska göra följande:

  • Skapa stimulansprogram som är insiktsfulla och intuitiva.
  • Avgöra vilka satsningar som bidrar till vad.
  • Konfigurera Marketo Engage-program för attribuering och rapportering.

Relaterade produkter

Visa relaterat innehåll

Utforska


Ta en titt på föreläsningar, framtida innovationer och viktiga nyheter från Summit Live.

Innovationsteman


Nästa steg


Utforska Adobe Experience Cloud.

Allt ni behöver för exceptionella kundupplevelser – från AI-driven analys till innehållsoptimering i stor skala.

PLAYBOOK FÖR KUNDUPPLEVELSEHANTERING

Skapa en playbook för kundupplevelsehantering.