Breakouts

Mer om kundprofiler i realtid i Adobe Experience Platform

Mahboob Ali Khan, Brian Block – Adobe

Realtidskundprofilerna i Adobe Experience Platform är hjärtat i de digitala upplevelserna, med stöd för flera användningsområden. Du kan ta fram kundprofiler på studs utifrån individuella profilfragment från olika källor. Du kan skapa segment som kombinerar frågor om kundattribut och kundbeteende såväl som målgruppstillhörighet. Efterhand som data hämtas in till Experience Platform i realtid via dataströmmar kör strömsegmenteringen data mot frågorna, till skillnad från traditionella analyssystem där frågorna körs mot data.

Det här handlar sessionen om:

  • Hur realtidskundprofilerna fungerar och är konstruerade.
  • Hur realtidskundprofilerna stödjer bland annat kundtjänst, målgruppsframtagning och flerkanalsaktivering.

Relaterade produkter

Visa relaterat innehåll